• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Home > Aktuality & Novinky

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2017.

12.06.2018 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 05.06.2018

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 05.06.2018.

12.06.2018 Aktuality , Novinky

Politika kvality StVS, a.s.

Manažment Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.

12.10.2017 Aktuality , Novinky

Požiadavky akcionárov na zaradenie investičnej akcie do investičného plánu StVS, a. s.

StVS, a. s. Banská Bystrica spracováva každoročne investičný plán na nasledujúci rok. Ako podklad pre zaradenie investičných akcií do plánu sú našej spoločnosti zasielané požiadavky od akcionárov a prevádzkovateľa.

07.08.2017 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 31.05.2017

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 31.05.2017.

15.06.2017 Aktuality , Novinky

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

31.05.2017 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie StVS, a. s. 2016 - informácia pre akcionárov.

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti navrhované zmeny Stanov spoločnosti ...

28.04.2016 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

20.01.2013 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári, v nadväznosti na Vaše žiadosti o realizácie rôznych investícií, rekonštrukcií, či opráv vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nasledovné oznámenie.

08.11.2011 Aktuality , Novinky

Ciele rozvoja našej spoločnosti do nasledujúcich rokov

Súčasťou dlhodobého plánu je Obchodný zámer spoločnosti do roku 2036, ktorý určuje rámec použiteľných zdrojov na obnovu a rozvoj infraštruktúry

22.08.2011 Aktuality , Novinky
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.