• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

01.01.2013 Aktuality , Novinky

Usmernenie pre akcionárov

Usmernenie pre akcionárov StVS, a. s. Banská Bystrica ohľadom žiadostí miest a obcí na zaradenie stavby do IP.

06.02.2020 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov (NFP, IROP)

Stanovisko k možnosti pomoci akcionárom pri žiadaní o Nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu IROP

10.09.2019 Aktuality , Novinky

Pravidlá, Štandardy a Dizajn Manuál

V sekcii Projekty sú zverejnené Pravidlá pre odkupovanie infraštruktúrneho majetku, Technické štandardy vodohospodárskych stavieb a Dizajn manuál stavieb

18.07.2019 Aktuality , Novinky

Odpoveď na hromadnú sťažnosť, Trnavá Hora

Odpoveď na hromadnú sťažnosť na zásobovanie pitnou vodou v obci Trnavá Hora

02.07.2019 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2019

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019.

10.06.2019 Aktuality , Novinky

Investičné projekty

Programovacie obdobie OP KZP PO 2014 – 2020

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Test

Zoznam

Test

Zoznam

Pôsobnosť

Sme vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza Trenčianskeho kraja. Našimi akcionármi sú mestá a obce v uvedených krajoch.

Pre prvý kontakt s našou spoločnosťou sa prosím obráťte na pracovníkov StVS, a.s. podľa ich územnej pôsobnosti.

Výročné správy

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.