• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

01.01.2013 Aktuality , Novinky

Uznesenie Predstavenstva spoločnosti

Uznesenie 4a/30.06.2020 Predstavenstva spoločnosti StVS, a. s. Banská Bystrica

30.06.2020 Aktuality , Novinky

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia pre návštevy StVS, a. s.

15.06.2020 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2019

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2019.

12.06.2020 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2020.

03.06.2020 Aktuality , Novinky

Organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania riadneho valného zhromaždenia

Organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania riadneho valného zhromaždenia a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

07.05.2020 Aktuality , Novinky

Investičné projekty

Programovacie obdobie OP KZP PO 2014 – 2020

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Pôsobnosť

Sme vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza Trenčianskeho kraja. Našimi akcionármi sú mestá a obce v uvedených krajoch.

Pre prvý kontakt s našou spoločnosťou sa prosím obráťte na pracovníkov StVS, a.s. podľa ich územnej pôsobnosti.

Výročné správy

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.