• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Požiadavky akcionárov na zaradenie investičnej akcie do investičného plánu StVS, a. s.

Home > Aktuality & Novinky & Články

StVS, a. s. Banská Bystrica spracováva každoročne investičný plán na nasledujúci rok. Ako podklad pre zaradenie investičných akcií do plánu sú našej spoločnosti zasielané požiadavky od akcionárov a prevádzkovateľa (StVPS, a. s. Banská Bystrica) a sú zohľadňované vlastné požiadavky na zaradenie investičných akcií do investičného plánu. Nakoľko pri požiadavkách zasielaných akcionármi a prevádzkovateľom často nie sú jasne stanovené technické parametre požadovanej investície, ako aj finančné nároky, v procese prípravy akcie často dochádza ku zmenám pôvodne navrhovaného rozsahu a technického riešenia. Z tohto dôvodu je problematické aj plánovanie nákladov k jednotlivým investičným akciám a v priebehu roka vzniká potreba zmien schváleného plánu, pričom často sa stáva, že nie je možné navýšiť potrebné zdroje a akcia musí byť v procese prípravy z plánu vyradená. Z tohto dôvodu naša spoločnosť pripravila materiál, kde sú vyšpecifikované technické a ekonomické parametre investičných akcií, ktoré žiadateľ o zaradenie investičnej akcie do investičného plánu musí presne zadefinovať. Pokiaľ s požiadavkou na investičnú akciu nebude vyplnená príloha s definovanými parametrami, naša spoločnosť investičnú akciu do investičného plánu na nasledujúci rok nezaradí.

Špecifikácia investičnej akcie na zaradenia do investičného plánu StVS, a.s.

Vysvetlivky

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.