• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Banská Štiavnica
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 11/2011 - 01/2014

Banská Štiavnica – kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii

Projekt
Banská Štiavnica – kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii

Základné informácie
Cieľom projektu je vybudovanie kanalizačnej siete v historickom centre mesta Banská Štiavnica, ktoré je zapísané na Listine svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Vzhľadom na členitý reliéf a roztrúsenosť pôvodných baníckych sídiel, mnohé ulice mesta nemajú vybudovanú kanalizáciu a splaškové vody zo starých, netesniacich žúmp, ako aj z potrubí vyvedených priamo na ulicu znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie obyvateľstva. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete na uliciach Lichardova, Vodárenská, Úvozná, Malá okružná, Staromestská, Botanická, Akademická, Katovná a Spojná. Celková projektovaná dĺžka je 3094 m a splaškové vody budú odvedené na ČOV Banská Štiavnica a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Termín ukončenia zmluvy o NFP:  31.12.2013

Termín ukončenia stavebných prác - ukončenie preberacieho konania: 17.01.2014

Termín záruky na stavebné práce:  17.01.2019

Aktuálny stav
Kolaudačné rozhodnutie je právoplatné k 05/2014. Dielo je zaradené do DHM investora. Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Mgr. Peter Neuzer

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: neuzer.peterstvs.sk
tel. číslo: 048/4327265, mob.: 0915776336

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.