• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou.

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: južná časť okresu Veľký Krtíš
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 08/2009 - 08/2010

Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

31. augusta 2010 bola ukončená výstavba vodovodu budovaného v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom kohézneho fondu.

Cieľom realizácie projektu bolo zlepšenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou, racionálne využívanie pitnej vody z vodárenskej nádrže Hriňová a zo zdrojov Ľuboreč a Opava, ako aj zefektívnenie prenosovej kapacity vodovodov HLF (Hriňová, Lučenec , Fiľakovo) a MUB (Modrokamenských uhoľných baní). Všetky tieto zdroje majú kvalitnú pitnú vodu a bude z nich  zásobovaná celá južná časť okresu Veľký Krtíš novovybudovaným vodovodom.

V súčasnosti je vodovod vybudovaný a pripravený zásobovať pitnou vodou.

Prečo sa napojiť na vodovod:

Pri príprave a spracovaní projektu bol vykonaný prieskum počtu napojenia sa na vodovod budúcich odberateľov. Podľa tohto prieskumu bol spracovaný projekt a boli vybudované prípojky po hranice pozemkov budúcich odberateľov. Keďže vodovod je vybudovaný a pripravený zásobovať odberateľov kvalitnou pitnou vodou, je potrebné uzatvoriť s prevádzkovateľom tohto vodovodu zmluvu o pripojení sa na vodovod. Odberateľ si vybuduje od hranice pozemku prípojku s vodomernou šachtou do svojej nehnuteľnosti – miesta odberu. Je teraz najvhodnejšia doba, aby sa odberatelia pripájali na vodovod. Výhodou je dodanie a namontovanie vodomerov, za ktoré odberateľ neplatí. Vodomery sú financované z rozpočtu stavby. Vytypované vodomerné šachty sú tiež so zvýhodnenou cenou pre odberateľa. Je potrebné si uvedomiť, že v celej južnej časti okresu Veľký Krtíš bola dosiaľ nekvalitná voda znečistená látkami z intenzívnej poľnohospodárskej činnosti. Voda odoberaná, aj keď zo studní obsahuje tieto látky. Naviac vzhľadom na doterajší vývoj počasia, je voda znečistená aj vplyvom nadmerného množstva záplavových vôd.

Ako postupovať pri napojení sa na vodovod:

Odberateľ navštívi zákaznícke centrum StVPS, a.s. závod 05 Veľký Krtíš, kde vyplní formulár – „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a stanovenie technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a na zriadenie vodovodnej prípojky“.

Pripájanie odberateľov na vodovod začalo v roku 2010 a pokračuje úspešne aj v roku 2011. Na základe hore uvedeného, vedení snahou o korektné správanie, opätovne vyzývame občanov,  ktorí dosiaľ nenapojili svoje nehnuteľnosti na vodovod, aby tak uskutočnili čo najskôr. 

Veríme, že aj vy chcete zdravo žiť a mať vo svojej nehnuteľnosti kvalitnú pitnú vodu.


 

Projektový manažér
Ing. Stanislava Fabianová

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Partizánska cesta č. 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fabianova.stanislavastvs.sk 
tel. číslo: 048/4327431

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.