• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Intenzifikácia ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Tisovec
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 09/2010 - 04/2012

Tisovec – intenzifikácia ČOV

Projekt
Tisovec – Intenzifikácia ČOV.

Základné informácie
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej ČOV, zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu ČOV tak, aby spĺňala limity vyplývajúce z platnej legislatívy. Zároveň ide aj o prispôsobenie kapacity ČOV zmeneným vstupným parametrom OV. ČOV Tisovec bude po rekonštrukcii zodpovedať súčasným požiadavkám na množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do recipientu Rimava pri dosiahnutí projektovaného množstva OV na ČOV.

Termín ukončenia zmluvy o NFP:  31.08.2013

Termín ukončenia stavebných prác - ukončenie preberacieho konania: 24.04.2012

Termín záruky na technológie:  24.04.2014

Termín záruky na stavebné práce:  24.04.2017

Aktuálny stav
V súčasnosti je dielo ukončené v trvalej prevádzke od 11/2013.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP

 


 

Projektový manažér
Mgr. Peter Neuzer

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
e-mail: neuzer.peterstvs.sk
tel. číslo: 048/4327265, mob.: 0915776336

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.