• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Kanianka - kanalizácia

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Kanianka
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 01/2015 - 12/2015

 

Aglomerácia Kanianka - kanalizácia

Lokalita:

Kanianka

Stav projektu:

ukončený

Obdobie:

01.01.2015 - 31.12.2015

Základné informácie

Predmetom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie vrátane zaústenia odpadových vôd do už jestvujúceho kanalizačného systému obce Kanianka s napojením na čistiareň odpadových vôd v meste Prievidza. V rámci projektu je vybudovaných 1,80 km kanalizačnej siete a napojených 350 ekvivalentných obyvateľov.

Lokalita

Kanianka

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 01/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015

Celková výška oprávnených výdavkov
1 374 117,5 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 236 705,75 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:  137 411,75 €

Projektový manažér

Ing. Ingrid Surová
tel: +421 908 904 541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.