• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Cígeľ, Sebedražie, Koš
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 07/2017 - 02/2020

Základné informácie

Projekt Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia riešil vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Cígeľ, Sebedražie, Koš. Odvádzanie splaškových vôd z obce je gravitačným potrubím do obce Sebedražie a ďalej do mesta Prievidza so spoločným čistením odpadových vôd na ČOV Prievidza.
Cieľom projektu bolo zabezpečenie odvádzania a následne čistenia komunálnych odpadových vôd z Aglomerácie Sebedražie. Navrhovaným projektom sa vybudovalo 17,773 km stokovej siete. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd je 2 190.

Lokalita
Cígeľ, Sebedražie, Koš

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 07/2017
Koniec realizácie projektu: 02/2020

Celková výška oprávnených výdavkov
7 601 932,60 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 6 841 739,40 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 760 193,26 €

Projektový manažér
Ing. Surová Ingrid
tel: 908904541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.