• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Prievidza, Bojnice, Kocúrany, Opatovce nad Nitrou
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 04/2013 - 12/2015

Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa

Lokalita:

Prievidza, Bojnice, Kocúrany, Opatovce nad Nitrou

Stav projektu:

ukončený

Obdobie:

01.04.2013 - 31.12.2015

Základné informácie

Predmetom projektu je vybudovanie kanalizačnej  siete v obci Kocúrany, Opatovce nad Nitrou a dobudovanie kanalizačnej siete v meste Bojnice s odvedením odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd v meste Prievidza.

Súčasťou projektu je aj intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.  Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010. Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí je 13,5 km, počet obyvateľov napojených na novovybudovanú sieť je 5 396.

Lokalita

Prievidza, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 04/2013
Koniec realizácie projektu: 12/2015

Celková výška oprávnených výdavkov
14 195 759,36 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 12 776 183,42 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:   141 957,60 €

Projektový manažér
Ing. Ingrid Surová
tel: +421 908 904 541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.