• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Zvolen
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 02/2004 - 12/2008

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen

 

Základné informácie
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen s predpokladom spracovania a čistenia odpadových vôd z miest Zvolen a Sliač a z obce Kováčová. Projekt rekonštrukcie a rozšírenia čistiarne odpadových vôd riešil dosiahnutie požadovanej kapacity a účinnosti ČOV jednak rekonštrukciou objektov pôvodnej čistiarne odpadových vôd a taktiež vybudovaním nových objektov (aktivačné a dosadzovacie nádrže, chemické zrážanie fosforu a pod.) Realizovaná technológia je aktivačný proces so zvýšeným biologicko-chemickým odstraňovaním dusíka a fosforu a terciálnym dočistením pre celkovú výhľadovú kapacitu 80 500 EO

Projekt prispel k súladu so Smernicami EÚ 91/271/EEC o čistení komunálnych odpadových vôd a výstavbou čistiarne odpadových vôd došlo k naplneniu predmetnej smernice a to tak, že upravená voda má požadovanú kvalitu.

Termín výstavby
Obdobie: 02/2004  - 12/2008

Aktuálny stav
Projekt je ukončený a dielo je v trvalej prevádzke.

 


 

Projektový manažér
Ing. Ingrid Surová

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: surova.ingridstvs.sk
tel. číslo: 048/4327264, mob.: 0908904541

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.