• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

Home > Schválené projekty
Lokalita: Lovča
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 08/2023

Základné informácie
Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Obyvatelia sú v súčasnosti zásobovaní hygienicky nevyhovujúcou pitnou vodou z miestnych studní, pričom kvalita vody nezodpovedá požiadavkám platných STN. V obci sa nenachádza vhodný zdroj pitnej vody pre verejný vodovod. Cieľom projektu je zabezpečenie bezproblémovej dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce prostredníctvom vybudovania verejného vodovodu.
Počet km vybudovanej vodovodnej siete je 6,977 km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody je 573 .

Lokalita
Lovča

Stav projektu
Schválený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 08/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
1 835 241,25 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 651 717,12 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 183 524,13 €

Projektový manažér
Ing. Ingrid Surová
tel: 0908 904 541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.