• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod

Home > Schválené projekty
Lokalita: Trnavá Hora, Pitelová
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 11/2021

Základné informácie
Stavba rieši napojenie časti obce Pitelová –časť Dolina na systém zásobovania obce Trnavá Hora. V obci Pitelová -časť Dolina sa nachádza 21 rodinných domov s 60 obyvateľmi, ktorí majú vodu z vlastných studní, ktorá je nevyhovujúca. Vzhľadom na to, že táto časť obce sa nachádza v tesnej blízkosti obce Trnavá Hora, ktorá má vybudované rozvodné vodovodné potrubie budú obyvatelia napojení na existujúce potrubie. 

Lokalita
Trnavá Hora, Pitelová

Stav projektu
Schválený

Obdobie

Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 11/2021

Celková výška oprávnených výdavkov
106 038,57 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 95 434,71 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 10 603,86 €

Projektový manažér
Ing. Alexander Kohári
tel: 048/4327268
e-mail: kohari.alexanderstvs.sk

TXT_312_1670490875

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.