• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Handlová, ulica Sama Chalupku rozšírenie verejného vodovodu

Home > Schválené projekty
Lokalita: Handlová
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2020 - 06/2023

Základné informácie
Projekt rieši výstavbu vodovodného potrubia za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody pre rodinné domy, záhradkársku oblasť a prevádzku firiem na ul. Sama Chalúpku v meste Handlová. Zároveň sa ráta aj s možným napojením rodinných domov - budúcou možnou výstavbou IBV, v zmysle platného územného plánu, vo funkčno-priestorovom bloku : 5-2-5 na navrhovaný vodovod. Potrubie je navrhnuté z PE rúr Ø  110x6,6 mm PN 10, dĺžka potrubia je 467,57m. V rámci stavby budú vybudované nové vodovodné prípojky a existujúce prípojky budú prepojené na nové vodovodné potrubie. Celková dĺžka vodovodných prípojok je 46,8 m.

Lokalita
Handlová

Stav projektu
Schválený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2020
Koniec realizácie projektu: 06/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
95 057,16 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 85 551,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 9 505,72 €

Projektový manažér
Ing. Alexander Kohári
tel: 0949 613 627, 048/4327268
e-mail: kohari.alexanderstvs.sk

 TXT_301_1670491251

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.