• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa

Home > Schválené projekty
Lokalita: Dolná Ždaňa
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 12/2023

Základné informácie
Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu v obci Dolná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom. Obyvatelia sú v súčasnosti zásobovaní hygienicky nevyhovujúcou pitnou vodou z miestnych studní, pričom kvalita vody nezodpovedá požiadavkám platných STN. V obci sa nenachádza vhodný zdroj pitnej vody pre verejný vodovod. Cieľom projektu je zabezpečenie bezproblémovej dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce prostredníctvom vybudovania verejného vodovodu, ktorý bude napojený na spoločný existujúci vodojem v Hornej Ždani. Do neho je privádzaná voda z VN Turček cez prívodné potrubie pitnej vody „Žiar nad Hronom – Žarnovica - Hronský Beňadik“. Počet km vybudovanej vodovodnej siete bude 5,741 km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody bude 750.

Lokalita
Dolná Ždaňa

Stav projektu
Schválený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
1 511 058,20 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 1 359 952,38 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 151 105,82 €

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian
tel: 0905 511 217, 048/4327430
e-mail: demian.jurajstvs.sk

TXT_291_1670491298

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.