• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Veľké Dravce - vodovod

Home > Schválené projekty
Lokalita: Veľké Dravce
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 12/2023

Základné informácie
Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu v celej obci Veľké Dravce, kde v súčasnosti vodovod vôbec nie je vybudovaný a obyvatelia sú zásobovaní individuálne z nevyhovujúcich vodných zdrojov, kvalita vody nezodpovedá požiadavkám STN 75 7211 a ich výdatnosť je nedostatočná. Počet kilometrov novovybudovanej vodovodnej siete bude 5,400 km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody nadobudne hodnotu 600. Vodovod sa napojí na existujúce prívodné potrubie z obce Prša a Buzitka, ktoré je ukončené na okraji obce Veľké Dravce. Hneď za miestom napojenia bude vybudovaná typová vodomerná šachta s meraním vodomerom. Rozvod vody v obci je gravitačný. Zásobovaný bude z vodnej nádrže Málinec.

Lokalita
Veľké Dravce

Stav projektu
Schválený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
693 719,13 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 624 347,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 69 371,91 €

Projektový manažér
Ing. Juraj Čičmanec
tel: 048/4327260
e-mail: cicmanec.jurajstvs.sk 

 TXT_263_1670491074

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.