• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Gregorova Vieska - verejný vodovod

Home > Schválené projekty
Lokalita: Gregorova Vieska a Tomášovce
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 12/2020

Základné informácie
Predmetom projektu je vybudovanie verejného vodovodu v obcí Gregorová Vieska v okrese Lučenec. Obyvatelia obce sú zásobovaní len vodou z vlastných studní, ktorá je častokrát nevyhovujúca, kvalita vody nezodpovedá požiadavkám STN 75 7211. Studne majú zároveň nízku výdatnosť. V obci sa nenachádza vhodný zdroj pitnej vody pre verejný vodovod. Absencia dodávky dostatočnej a kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov je jedným z hlavných environmentálnych problémov, ktorý je nedoriešený už niekoľko rokov. Riešením situácie je vybudovanie verejného vodovodu s dostatočne výdatným a stabilným zdrojom. Takýmto riešením je napojenie na SKV „Hriňová – Lučenec - Fiľakovo“. Počet kilometrov novovybudovanej vodovodnej siete bude 3,349 km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody nadobudne hodnotu 124.

Lokalita
Gregorova Vieska a Tomášovce

Stav projektu
Schválený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2020

Celková výška oprávnených výdavkov
870 508,38 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 783 457,54 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 87 050,84 €

Projektový manažér
Ing. Alexander Kohári
tel: 048/4327268
e-mail: kohari.alexander@stvs.sk      

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.