• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV

Home > Schválené projekty
Lokalita: Oslany, Čereňany
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 06/2017 - 06/2023

Základné informácie
Cieľom projektu je výstavba ČOV v obciach Oslany a Čereňany. Čistenie odpadových vôd v Čereňanoch je navrhnuté v dvoch biologických jednotkách - reaktoroch R-1 a R-2. Navrhovaným projektom sa vybuduje 9,91 km gravitačnej kanalizácie, ktorá sa napojí do novovybudovanej ČOV. Čistenie odpadových vôd v Oslanoch je navrhnuté s dvojstupňovým čistením, navrhovaným projektom sa vybuduje 13,917 km gravitačnej kanalizácie, ktorá sa napojí na novovybudovanú ČOV. Spolu sa vybuduje 23,827 km kanalizácie a 2x ČOV, 4100 EO,

Lokalita
Oslany, Čereňany

Stav projektu
V realizácii

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 06/2017
Koniec realizácie projektu: 06/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
12 651 814,00 €

Projektový manažér
Ing. Stanislava Fabianová
tel: 048/4327431
e-mail: fabianova.stanislavastvs.sk

Externý projektový manažér
Ing. Ľubomír Gonšenica
tel: 0917726943
e-mail: gonsenica@sqm.sk

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.