• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Home > Schválené projekty
Lokalita: Nedožery – Brezany, Lazany, Poruba
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 09/2017 - 06/2022

Základné informácie
Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie vo všetkých troch obciach aglomerácie Nedožery-Brezany, v ktorých je absencia funkčnej kanalizačnej siete hlavným environmentálnym problémom. Ide o obce Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba, ležiace severozápadne od mesta Prievidza. Absencia kanalizácie ohrozuje stav povrchových i podzemných vôd a tým výrazne zhoršuje životné podmienky obyvateľstva. Vzhľadom na prirodzene sa zvažujúci terén od obce Poruba (cca 438 m n. m.) po obec Nedožery-Brezany (cca 284 m n. m.), budú splaškové vody odvádzané gravitačným potrubím z obce Poruba do obce Lazany, z Lazian do obce Nedožery-Brezany a odtiaľ spoločným  existujúcim potrubím na ČOV Prievidza.

Lokalita
obce Nedožery – Brezany, Lazany, Poruba

Stav projektu
V realizácii

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 09/2017
Koniec realizácie projektu: 06/2022

Výška NFP
11 442 686,04 €

Celkové oprávnené náklady
12 714 095,60 €

Kohézny fond: 10 806 981,26 €
Štátny rozpočet: 635 704,78 €
Konečný prijímateľ:  1 271 409,56 €

Projektový manažér
Ing. Ivan Rakšány
tel: 0905560224, 048/4327224
e-mail : raksany.ivanstvs.sk

Externý projektový manažér
Ing. Ľubomír Gonšenica
tel: 0917726943
e-mail: gonsenica@sqm.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.