• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV

Home > Schválené projekty
Lokalita: Nitrianske Pravno
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2017 - 07/2022

Základné informácie
Projekt  Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV  je riešený  v obci Nitrianske Pravno.
Cieľom projektu je zabezpečenie odvádzania a následného čistenia komunálnych odpadových vôd z obci do novovybudovanej čistiarne odpadových vôd  v  Nitrianskom Pravne. Celková dĺžka novovybudovanej   kanalizácie je cca 11 km.  Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd bude 3000 EO.

Lokalita
Nitrianske Pravno

Stav projektu
V realizácii

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017
Koniec realizácie projektu: 07/2022

Celková výška oprávnených výdavkov
6 593 544,12 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 5 934 189,70 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 659 354,41 €

Projektový manažér
Ing. Surová Ingrid
tel: 908904541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.