• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie

Home > Schválené projekty
Lokalita: Podbrezová
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2017 - 04/2022

Základné informácie
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obci Podbrezová. Dobuduje sa kanalizačná sieť (11 km kanalizačnej siete) a vybuduje sa ČOV v časti obce Lopej.

Lokalita
Obec Podbrezová

Stav projektu
V realizácii

Obdobie
Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 24.5.2016.

Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017
Koniec realizácie projektu: 04/2022

Výška NFP
Výška oprávnených výdavkov: 6 214 700,38 €

Výška NFP: 5 593 230,346 €
Výška vlastných zdrojov: 621 470,04 €

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan

tel: 0907830281, 048/4327266
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.