• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.03.2022 -F- Faktúry za 02/2022 (od 16.02.2022 do 28.02.2022) [0.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0119/2022 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [1040.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0120/2022 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [1040.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0121/2022 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [1040.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 135/2022/9001146 "Dolné Vestenice - rekonštrukcia prívodu vody II. časť" - PD [0.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 172/2022/9001148 - "Rimavská Sobota ČOV - modernizácia biologického stupňa" - PD [13980.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0135/2022/9001146 - "Dolné Vestenice - rekonštrukcia prívodu vody II. časť" - PD [9100.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0151/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Babiná" [3250.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0152/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Bzovská Lehôtka" [5330.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0153/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Čekovce" [2800.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0154/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Hontianske Moravce" [7680.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0155/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Kriváň" [1650.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0156/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Litava" [2410.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0157/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Pliešovce - Zaježová" [14970.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0159/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Podzámčok" [5330.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0158/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Podkriváň" [1750.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0166/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. - prívodné potrubie Očová - Hučava - Zvolen" [16000.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0165/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. PSV - prívodné potrubie od okresu Zvolen po Hronskú Breznicu" [13450.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0160/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Zvolenská Slatina" [12650.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0142/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Včelince" [5320.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0144/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Behynce" [3200.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0168/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Kanianka" [32700.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0141/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. - privádzacia vetva verejného vodovodu ÚV Behynce - VDJ Tornaľa - VV Tornaľa" [6200.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0143/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Číž" [6860.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0146/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Čierna Lúka" [3090.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0147/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Kociha" [2090.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0163/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Ladzany" [3380.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0164/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Hontianske Tesáre - Dvorníky" [4180.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0149/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rimavská Baňa" [3780.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0150/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rimavské Brezovo" [2880.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0148/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rimavské Zalužany" [2380.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0162/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Sebechleby" [3780.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0140/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Svetlá" [1590.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0139/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Vrbovce" [1490.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0174/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Závadka nad Hronom" [11300.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0167/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Ružiná" [11010.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0169/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Brusno" [12000.00]
02.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0161/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Železná Breznica" [5100.00]
07.03.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000827/0104/2020 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [25.80]
07.03.2022 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/1147/2021 "Banská Bystrica - MPV, VDJ Pršianska terasa IV. tlakové pásmo" - dodatok 1 [0.00]
07.03.2022 -Z- Zmluva o poskytnutí služieb č. 219/2022/9001117 - "Braväcovo - rekonštrukcia vodovodu, II. etapa" - SD [2378.00]
09.03.2022 -O- Objednávky 01/2022 [0.00]
09.03.2022 -Z- ZoD B/9000831/1/16 - Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia - dodatok č. 2 [0.00]
09.03.2022 -Z- Nájomná zmluva č. 12354321 - Volvo xc60 [61932.00]
16.03.2022 -Z- Kúpna zmluva č. 239/2022 - "OCR softvér" [4700.00]
16.03.2022 -Z- Kúpna zmluva č. 238/2022 - "HW a SW dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - notebooky" [12200.00]
16.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 237/2022 - "Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyužívaného majetku StVS, a.s. - Kalové polia a ich súčasti - BEHYNCE" [88891.42]
18.03.2022 -F- Faktúry za 03/2022 (od 01.03.2022 do 15.03.2022) [0.00]
18.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0216/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. - VZ Strelnice" [850.00]
18.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0173/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Mýto pod Ďumbierom" [10000.00]
18.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0212/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Lenártovce" [5500.00]
21.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 246/2022 - "Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre rok 2022" [50350.00]
21.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 236/2022/9001150 - "Lučatín, verejný vodovod - rekonštrukcia" - PD [2850.00]
21.03.2022 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb č. 218/2022/900941-3 - "Lehota pod Vtáčnikom - verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia" - DS [5700.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0226/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Oravce" [2910.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0228/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Hrochoť" [18910.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0233/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Horná Mičiná a Dolná Mičiná" [5900.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0187/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Tisovec" [1900.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0186/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. - SKV Vlkanová - Hronsek - Veľká Lúka" [19592.00]
22.03.2022 -Z- Zmluva o poskytnutí právnej pomoci č. 0284/2022 "Inovácia a modernizácia ÚV Klenovec" [0.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0215/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Lenka" [3750.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0214/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Chanava" [6200.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0227/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Poniky" [11940.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0202/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Tomášovce" [1100.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0213/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Vlkyňa" [3180.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0195/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Vyšná Pokoradz" [800.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0232/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Badín" [7500.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0231/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Harmanec" [2760.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0229/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Motyčky" [2850.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0230/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Špania Dolina" [3760.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0191/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Ratková" [3980.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0188/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rimavská Píla" [2190.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0190/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rovné" [2490.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0194/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Rybník" [3190.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0209/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Petrovce" [2890.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0193/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Ploské" [1210.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0189/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Polom" [1400.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0196/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Lukovištia" [3180.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0203/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Mojín" [4380.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0198/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Ostrany" [820.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0205/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Pavlovce" [3180.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0200/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Padarovce" [3090.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0192/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Kyjatice" [2890.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0207/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Gemerské Dechtáre" [3380.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0204/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Dúžava" [3090.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0208/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Hostice - Jestice" [9360.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0199/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Hostišovce" [1890.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0206/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Jesenské" [4980.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0210/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Dubno" [3580.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0201/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Dražice" [2880.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0197/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Striežovce" [1200.00]
23.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0211/2022 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Studená" [3880.00]
24.03.2022 -O- Objednávky 02/2022 [0.00]
24.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0223/2022/9001151 - "Veľká Lúka, verejný vodovod - rekonštrukcia" - PD [4500.00]
24.03.2022 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb č. 250/2022/9001133 - "Hnúšťa ČOV - modernizácia riadiaceho systému" - SD [1972.00]
24.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0243/2022/9001154 - "Klenovec - odľahčovacia komora na zberači A" - PD [6970.00]
28.03.2022 -Z- Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV, Dodatok č. 2 [0.00]
28.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 224/2022/9001143 - "Budiná - rekonštrukcia výtlačného potrubia" - PD [11900.00]
28.03.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0221/2022, k.ú Budča [0.00]
29.03.2022 -Z- Reklama a propagácia obchodného mena a loga spoločnosti na konferencii "Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody" 6.-7.4.2022 [300.00]
29.03.2022 -Z- ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB [90.00]
30.03.2022 -Z- Budúca zmluva o zriadení vecného bremena ako ochranného pásma vodovodnej prípojky na pozemku StVS, a.s. v k.ú. Ľubietová [42.30]
30.03.2022 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy M/9000943/0235/2022 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [840.00]
30.03.2022 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy M/9000943/0234/2022 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [840.00]
30.03.2022 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9001111/1000/2021 "Lentvora, CS, NN prípojka - rekonštrukcia" [350.00]
30.03.2022 -Z- Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 268/2022 "Výročná správa StVS, a.s. za rok 2021" [2400.00]
30.03.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0242/2022/9001149 - "Hnúšťa - čerpacia stanica a vodojem, rekonštrukcia elektro časti VN" - PD [5500.00]
30.03.2022 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru , Detva, ul. M.R. Štefánika - kanalizácia [1980.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.