• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.01.2022 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000851-1/146/21 - „ČOV Brezno, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, stanovenie opatrení – ochrana pred atmosférickou elektrinou“ [3421.07]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1488/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [870.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1509/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [204.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1508/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [0.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1495/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [232.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1493/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [440.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1490/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [3260.00]
11.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000871/1489/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [480.00]
17.01.2022 -Z- Dohoda č. 0001/2022 o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 21.09.2021 [0.00]
17.01.2022 -F- Faktúry za 01/2022 (od 01.01.2022 do 15.01.2022) [0.00]
18.01.2022 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0002/2022 - „Kosihovce – vodojem a prístupová cesta – MPV pozemkov“ [15.75]
24.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/9000871/1512/2021 - „Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“ [284.00]
24.01.2022 -Z- Kúpna zmluva č. M/9000871/1476/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [11936.00]
25.01.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/9000871/1498/2021 - „Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“ [104.00]
25.01.2022 -Z- Zmluva o dielo 129/2022 - "AB StVS, a.s. Banská Bystrica - výmena plynových kotlov" [42796.80]
27.01.2022 -Z- Zmluva o dielo 118/2022/9001139 - "Tisovec – rekonštrukcia verejného vodovodu, ulica Partizánska a Daxnerova" - projektová dokumentácia [13880.00]
30.01.2022 -Z- Zmluva o dielo B/9000851-1/146/21 "ČOV Brezno, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, stanovenie opatrení - ochrana pred atmosférickou elektrinou" - dod 1 [0.00]
31.01.2022 -Z- Zmluva o dielo 132/2022 "Horná Lehota, pramenisko VZ Chlórovňa a prameň Sama Chalupku - prehodnotenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov" [21960.00]
31.01.2022 -Z- Mandátna zmluva 125/2022/9001058 - "OK Donovaly – obtokovanie biologického stupňa" - inžinierska činnosť. [8600.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.