• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.09.2019 -Z- "Banská Bystrica, Areál Pod Rybou 1 - rekonštrukcia kotolne" [986.00]
02.09.2019 -Z- "Ekonomické vyhodnotenie spätných úprav s ohľadom na ich oprávnenosť podľa príručka pre prijímateľa" [27900.00]
02.09.2019 -Z- "Ostrany - realizácia nového vrtu" - práce [16330.00]
02.09.2019 -Z- "Kúpna zmluva - "Prameň č. 2 - Poruba" [33.00]
02.09.2019 -Z- "ČOV Rimavská Sobota - uskladnenie odvodneného kalu"-poskytovanie služieb stavebného dozoru [22185.00]
02.09.2019 -Z- "Poluvsie, rekonštrukcia vodovodu" [4276.00]
04.09.2019 -Z- Nájomná zmluva č. 10113513 [0.00]
04.09.2019 -Z- "Kúpna zmluva - vodný zdroj Štepnica, k.ú. Sásová, LV 2893 - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, " [55777.00]
05.09.2019 -Z- "Ostrany - realizácia nového vrtu" - Zmluva o poskytovaní stavebného dozoru [522.00]
05.09.2019 -Z- Kúpna zmluva - majetkovo-právne vysporiadanie vodárenských objektov - " Prameň č.2 - Poruba" v kat. území Poruba [6.00]
05.09.2019 -F- Faktúry za 08/2019 [0.00]
05.09.2019 -Z- Kúpna zmluva - majetkovo-právne vysporiadanie vodárenských objektov - " Prameň č.2 - Poruba" v kat. území Poruba [6.00]
06.09.2019 -Z- Dodatok č.1 - "Malachov-kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v k.ú. Malachov [0.00]
06.09.2019 -Z- Dodatok č.1 - "Malachov-kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v k.ú. Malachov [0.00]
10.09.2019 --1- Dodatok č.1 - "Malachov-kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v k.ú. Malachov [0.00]
12.09.2019 -Z- "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - práce - Dodatok č.3 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.