• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
05.11.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
06.11.2018 -F- Faktúry za 10/2018 [0.00]
07.11.2018 -Z- "Handlová-ul. 29.augusta, rekonštrukcia vodovodu" - dodatok č.2 - odstúpenie od zmluvy [0.00]
08.11.2018 -Z- Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá, Bystričany - verejný vodovod - kúpna zmluva [26007.34]
08.11.2018 -Z- Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá, Bystričany - verejný vodovod - nájomná zmluva [0.00]
12.11.2018 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č.2 [0.00]
12.11.2018 -Z- "Tajov - prívod vody z DVZ" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejného vodovodu v kat. území Tajov [678.00]
12.11.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [865.00]
13.11.2018 -Z- Hiadeľ, rekonštrukcia skupinového vodovodu Hiadeľ - Lučatín - Ľubietová [2001.00]
13.11.2018 -Z- Banská Bystrica, verejná kanalizácia, ul. Komenského, odstránenie havarijného stavu-projektová dokumentácia [2630.00]
14.11.2018 -Z- ZoD B/9000869/35/17 - "Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia" - Dodatok 2 [0.00]
15.11.2018 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica-Badín - Dodatok č. 1 [0.00]
16.11.2018 -Z- "Halič - kanalizácia a ČOV" - nadobudnutie nehnuteľností v rámci majetkovo-právneho vysporiadania pre stavbu v k.ú. Halič [844.00]
19.11.2018 -Z- "MPV vodárenských objektov v okrese Brezno" - prenájom časti pozemku v k.ú. Brezno na ktorom sú umiestnené vodné zdroje - pramene pitnej vody č. 7,8,9 s ochranným pásmom I. stupňa [100.30]
19.11.2018 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - práce - Dodatok č. 3 [2686.22]
20.11.2018 -Z- "Badín, vodojem Horný 100m3, rekonštrukcia" - práce - dodatok č.1 [9991.90]
20.11.2018 -Z- AB StVS, a.s. - kancelárie č. 50, 51, 56, chodba laboratória prízemie a 2. poschodie - stavebné úpravy a rekonštrukčné práce [12148.85]
21.11.2018 --1- "IBV Banská Bystrica-Šalková Centrum" - verejný vodovod [0.00]
22.11.2018 -Z- "Kremnica, rekonštrukcia vodovodu" [4946.50]
23.11.2018 -Z- Aglomeráia Hriňová - kanalizácia a ČOV - zvyhotovenie znaleckého posudku [2200.00]
26.11.2018 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - práce - dodatok č.3 [0.00]
26.11.2018 -Z- "Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia" [12384.00]
26.11.2018 -Z- Turček ÚV - doplnenie technológie [1044.00]
26.11.2018 -Z- "Badín, vodojem Horný 100m3, rekonštrukcia" - stavebný dozor - Dodatok č.1 [290.00]
27.11.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [4280.00]
27.11.2018 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - Badín - Dodatok č. 1 [108.80]
27.11.2018 -Z- „Banská Bystrica – Podlavice, prístupová komunikácia k pozemkom Pod Dúbravou" [35.00]
27.11.2018 -Z- "Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie" - práce - Dodatok 1 [0.00]
28.11.2018 -Z- "Rozvoj IKT pre obdobie 2018 - 2019" [167337.50]
28.11.2018 -Z- "Banská Bystrica, Bakossova ul. - rekonštrukcia verejnej kanalizácie" [1508.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.