• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.10.2018 -Z- "Polomka, rekonštrukcia vodovodu" - projektová dokumentácia [4160.00]
01.10.2018 -Z- "AB StVS, a.s. - úprava elektrických prívodov na fasáde" [4882.00]
01.10.2018 --1- Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 01/2009 - dodatok č. 4 [0.00]
01.10.2018 -Z- "Predĺženie verejného vodovodu, kat.ú. Predajná" [35.00]
01.10.2018 -Z- "Liešťany, rekonštrukcia vodovodného potrubia"-projektová dokumentácia [2830.00]
02.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
02.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
02.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
02.10.2018 -F- Faktúry za 09/2018 [0.00]
03.10.2018 -Z- "Bojnice vodovod - realizácia prepojenia" - projektová dokumentácia [1980.00]
03.10.2018 -Z- Lehota pod Vtáčnikom, verejný vodovod - rekonštrukcia AZC potrubia [64896.57]
03.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
04.10.2018 -Z- "IBV Kynceľová" - SO 02 Splašková kanalizácia a SO 03 Verejný vodovod [35.00]
04.10.2018 -Z- ZPPP - Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice – Opatovce nad Nitrou [0.00]
04.10.2018 -Z- "Pitný vodovod Utekáč" - prívodné vodovodné potrubie [35.00]
05.10.2018 -Z- B/9000823/74/18 - "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" [16892693.00]
08.10.2018 -Z- "Brezno - prepojenie na vodojem Podkoreňová" - práce - Dodatok 1 [0.00]
08.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
09.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [45.00]
09.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [45.00]
10.10.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
10.10.2018 -Z- ÚV Turček, stvrdzovanie vody - II.etaa - havarijný plán [2880.00]
12.10.2018 -Z- „Lučenec časť Opatová ulice Jegorovova, Borhyho – vodovod, kanalizácia,E.1 SO 01 ul. Jegorovova – vodovod, zmena trasy v km 0,000 - 0,18470 - zriadenie vecného bremena [0.00]
12.10.2018 -Z- "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - práce - Dodatok č.2 [0.00]
15.10.2018 -Z- "Tajov - prívod vody z DVZ" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejného vodovodu v kat. území Tajov [132.00]
16.10.2018 -Z- ZoD - B/9000834/127/17 "Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 2 [0.00]
17.10.2018 -O- Reprodukčné práce – prefotenie, zviazanie a odovzdanie kompletnej dokumentácie, Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec [0.00]
17.10.2018 -Z- Donovaly - Vodár, prístavba a sklad - projektová dokumentácia [1300.00]
17.10.2018 -Z- B/9000823/74/18 - "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" - Dodatok č. 1 [0.00]
22.10.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 7 https://www.crz.gov.sk/3719221/ [12714095.60]
22.10.2018 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Gregorova Vieska", číslo zmluvy: IROP-Z-302041M902-421-19 link zverejnenia na CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3719316&l=sk [783457.54]
22.10.2018 -Z- "Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže" - práce - dodatok č. 3 [77080.79]
23.10.2018 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Veľké Dravce", číslo zmluvy: IROP-Z-302041M901-421-19 link zverejnenia na CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3722467&l=sk [1389273.79]
24.10.2018 -O- Darčekový set káva vrátane potlače loga [0.00]
26.10.2018 -Z- Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech a.s. v k.ú. Radvaň z dôvodu umiestnenia kanalizačného zberača AC-1 BT DN 500 [1490.57]
26.10.2018 -Z- Nadobudnutie majetku - pozemky v k.ú. Donovaly [5850.00]
29.10.2018 -O- Reklamné predmety [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.