• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie na časti pozemku v k.ú. Radvaň, KNC 3315/26 [6730.00]
05.09.2018 -Z- Reklama a propagácia StVS, a.s. na podujatí "Haruľová šou 2018" [150.00]
05.09.2018 -F- Faktúry za 08/2018 [0.00]
06.09.2018 -Z- Poradenstvo pri verejnnom obstarávaní stavebných prác - IROP [36000.00]
07.09.2018 -Z- Predaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Podlavice [7100.00]
10.09.2018 -Z- "Tisovec, Klenovec - rekonštrukcia čerpadiel" [6352.00]
10.09.2018 -Z- "Realizácia fasády AB StVS, a.s., Banská Bystrica, severná strana" [306361.16]
10.09.2018 -Z- Odpredaj motorového vozidla OPEL CORSA [210.00]
10.09.2018 -Z- „Aglomerácia Valaská, Valaská Hronec - odkanalizovanie“ [3600.00]
10.09.2018 -Z- Mýto pod Ďumbierom - uličný vodovod [35.00]
11.09.2018 -Z- NZ - "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park, Banská Bystrica" [32484.48]
11.09.2018 -Z- NZ - "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park, Banská Bystrica" [0.00]
11.09.2018 -Z- KZ - VV vybudovaný v rámci stavby "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park" - časť stavby bytový dom B a C [32484.48]
12.09.2018 -Z- Nájomná zmluva Dacia Duster [360.42]
12.09.2018 -Z- Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky za roky 2018, 2019, 2020 [0.00]
12.09.2018 -Z- Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny na rok 2019 [0.00]
12.09.2018 -Z- "Administratívna budova StVS,a.s. - úprava strechy" [5473.37]
13.09.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - kú Podkonice - Dodatok č. 1 [818.80]
14.09.2018 -O- Sieťky proti hmyzu [0.00]
17.09.2018 -Z- Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu [0.00]
18.09.2018 -Z- Odpredaj nákladného cisternového vozidla Tatra T815 [1800.00]
19.09.2018 -Z- Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci stavby "Rakytovce - vodojem a zásobné potrubie" v k.ú. Kremnička [6640.00]
19.09.2018 -Z- Odpredaj motorového vozidla Opel Vivaro 1.9DTI [420.00]
19.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena v kú Banská Štiavnica v rámci stavby " Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" - Dodatok č. 1 [0.00]
20.09.2018 -O- Toaletný papier Jumbo (12 02 72) Toaletný papier mini Jumbo (12 02 80) Utierky WC (12 12 08) Spray WC (23 60 51) [0.00]
21.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
24.09.2018 -Z- "Klimatizácia miestností SERVEROV a RACKOV v administratívnej budove StVS, a.s. Banská Bystrica" [26896.00]
24.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
26.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
26.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
26.09.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája - Dodatok č. 1 [0.00]
27.09.2018 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" [3318.50]
27.09.2018 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - Dodatok č.1 [0.00]
28.09.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti StVS, a.s. na podujatí "50.konferencia vodohospodárov v priemysle" [300.00]
28.09.2018 -O- Oprava dochádzkového snímača [0.00]
28.09.2018 -Z- "Skladovací areál - IPARIPARK" [35.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.