• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.08.2018 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci na realizáciu aktivít Projektu s názvom . " Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia" link zverejnenia na CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3574257&l=sk [6841739.34]
06.08.2018 -Z- Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky za roky 2018,2019,2020 [64500.00]
06.08.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [0.00]
06.08.2018 -F- Faktúry za 07/2018 [0.00]
06.08.2018 -Z- „Kanalizačný zberač Žiar nad Hronom“ [196000.00]
06.08.2018 -Z- Reklama a propagácia na akcii: "Mičinskô" 11.8.2018 [150.00]
06.08.2018 -Z- „Obec Lazany, Slnečná stráň – splašková kanalizácia“ [35.00]
07.08.2018 -Z- Rekonštrukcia pánskeho WC - 2.poschodie administratívnej budovy StVS, a.s. [11802.89]
14.08.2018 -Z- "Nováky, Banská Štiavnica-verejné kanalizácie, odľahčovacie komory"-projektová dokumentácia - Dodatok1 [6030.00]
14.08.2018 -O- Vykonanie revízie funkčnosti kamerového systému [0.00]
20.08.2018 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - práce - Dodatok č. 2 [24370.21]
20.08.2018 -Z- Brezno, Vrchdolinka - vybudovanie novej akumulácie - projektová dokumentácia [14900.00]
21.08.2018 -Z- Prievidza - rekonštrukcia prívodného potrubia - projektová dokumentácia [2970.00]
23.08.2018 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o Zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena umiestnenia kanalizačného potrubia DN 300 na pozemku KNC 5033 v rámci investičnej akcie "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [0.00]
23.08.2018 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o Zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena umiestnenia kanalizačného potrubia DN 300 na pozemku KNC 5033 v rámci investičnej akcie "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [0.00]
23.08.2018 -O- vypracovanie geometrického plánu - Prevádzkovo–školiace zariadenie Vodár [500.00]
24.08.2018 -Z- Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena, k.ú. Riečka, KNE 627/3 - umiestnenie vodovodného potrubia [0.00]
30.08.2018 -Z- "Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice - Opatovce nad Nitrou" [12911577.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.