• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.07.2018 -O- Oprava zatvárania dverí a zvončeka [0.00]
02.07.2018 -Z- "Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyužívaného majetku StVS, a.s." [149796.67]
03.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla AVIA [3750.00]
03.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla AVIA [2190.00]
03.07.2018 -Z- Odpredaj pracovného stroja JCB CX [18060.00]
03.07.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [0.00]
03.07.2018 -F- Faktúry za 06/2018 [0.00]
04.07.2018 -Z- "Lehota pod Vtáčnikom, verejný vodovod - rekonštrukcia AZC Potrubia" - služby stavebného dozoru [1624.00]
04.07.2018 -Z- Inštalácia SW - Antivírusový program ESET [5696.00]
06.07.2018 -Z- „Rozšírenie inžinierskych sietí pre 5 RD“, k.ú. Chrenovec [35.00]
09.07.2018 -Z- "Brezno, rozšírenie vodovodu, prepoj ulice MPČL - ul. Potočná" [110461.24]
10.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla OPEL COMBO [360.00]
10.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla OPEL CAMPO [960.00]
10.07.2018 -Z- Odpredaj osobného vozidla OPEL CORSA 1,2 16 V [200.00]
10.07.2018 -Z- Dodatok k Zmluve č. 0566/2017 - Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v kat.ú. Prievidza, KNC parc.č. 5400/218 - oprava k návrhu na vklad [0.00]
10.07.2018 -O- Káva [0.00]
10.07.2018 -Z- "Handlová, ulica Sadová, verejný vodovod a kanalizácia" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - dodatok1 [0.00]
10.07.2018 -Z- "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" - vypracovanie projektovej dokumentácie - Dodatok 1 [0.00]
11.07.2018 -Z- "Dolný Harmanec - rekonštrukcia vodovodu" [551.25]
12.07.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [690.00]
12.07.2018 -Z- "Brezno, rozšírenie vodovodu, prepoj ulice MPČL - ul. Potočná" [2175.00]
12.07.2018 -Z- "Banská Bystrica ul. Hronské predmestie, odstránenie poškodenia verejnej kanalizácie" - projektová dokumentácia [2500.00]
12.07.2018 -Z- "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - práce - Dodatok č.1 [0.00]
12.07.2018 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č.1 [0.00]
13.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla AVIA A-30K [1350.00]
13.07.2018 -Z- Odpredaj nákladného vozidla LIAZ [3150.00]
18.07.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [65.00]
19.07.2018 -Z- Propgácia a reklama na podujatí " 74.výročie SNP" v Dolnej Lehote [300.00]
24.07.2018 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica-Badín [782.00]
25.07.2018 -Z- "Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice" [2001.00]
26.07.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na akcii:"Deň obce Strelníky-Návraty k prameňu" [150.00]
26.07.2018 -O- Tabuľa z bieleho mramoru [0.00]
26.07.2018 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam [0.00]
26.07.2018 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam [0.00]
26.07.2018 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam [0.00]
26.07.2018 -Z- Vysporiadanie prístupovej cesty k VDJ Malachov-vypracovanie GP [798.00]
26.07.2018 -Z- "Kocurany - opatrenia na ochranu prístupovej cesty a vodojemu" [464.00]
30.07.2018 -Z- Kocurany - opatrenia na ochranu prístupovej cesty a vodojemu 100m3 [16071.75]
30.07.2018 -Z- ZoD B/9000869/35/17 - "Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia" - Dodatok 1 [0.00]

Inštalácia SW - Antivírusový program ESET

Dátum uzavretia: 04.07.2018
Dátum zverejnenia: 04.07.2018
Označenie zmluvy: Kúpna zmluva č. T/62/18
Druhý účastník zmluvy: TBD, s.r.o., Perličkova 17, 821 06 Bratislava
Cena: 5696.00 € bez DPH
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.