• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.06.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ Tajov [120.00]
04.06.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ Tajov [2115.00]
04.06.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ Tajov [1109.46]
04.06.2018 -Z- "Rimavská Sobota ČOV, manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení"-práce [119824.36]
04.06.2018 -Z- Reklama a propagácia na 24.ročníku MS a Európy vo varení a jedení halušiek [300.00]
05.06.2018 -Z- "Polichno - DVZ" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - dodatok1 [0.00]
05.06.2018 -Z- "Banská Bystrica, Jakub, Uľanka, Nový Svet - dobudovanie kanalizácie" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie - dodatok 1 [0.00]
05.06.2018 -Z- "Tisovec - oprava výustí z OK"-projektová dokumentácia [2000.00]
05.06.2018 -Z- Rimavská Sobota ČOV, manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení [2987.00]
06.06.2018 -F- Faktúry za 05/2018 [0.00]
06.06.2018 -Z- "Krupina, OK a kanalizácia - zberač "C" [15109.00]
08.06.2018 -Z- Reklama a propagácia na podujatí "Medzinárodný futbalový turnaj v kategórii U8-U11" v Čiernom Balogu [250.00]
08.06.2018 -Z- "Krupina, OK a kanalizácia - zberač C" práce [875258.70]
08.06.2018 -Z- BKZ - Novostavba 6 RD a prístupová komunikácia SO 03.1 Rozšírenie verejného vodovodu [35.00]
08.06.2018 -Z- „Prístupová komunikácia k rodinným domom“ SO 03 Rozšírenie vodovodnej siete [35.00]
11.06.2018 -Z- "Tisovec, Rimavská Píla, kanalizácia" práce [469572.92]
12.06.2018 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - Zmluva o dielo - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č. 1 [0.00]
12.06.2018 -Z- "Rekonštrukcia okapového chodníka z prednej strany budovy StVS, a.s." [8622.23]
14.06.2018 -Z- Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI - dodatok č.3 [0.00]
14.06.2018 -Z- Zmluva o účelovom úvere ČSOB - dodatok č. 3 [0.00]
14.06.2018 -Z- Predaj motorového vozidla SUBARU OUTBACK 2,0 D [14726.00]
15.06.2018 -Z- "Zvolen, Sliač, Nová Baňa - rekonštrukcia OK - vypracovanie DSP" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby - Dodatok1 [4706.10]
15.06.2018 -Z- Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV [825.00]
18.06.2018 --1- Novostavba 6 RD a prístupová komunikácia v kú Prievidza [0.00]
18.06.2018 --1- "Prístupová komunikácia k rodinným domom SO 03 Rozšírenie vodovodnej siete" [0.00]
18.06.2018 -Z- "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a stavebné práce - Dodatok 1 [12609899.00]
18.06.2018 -Z- Prenájom pozemkov v rámci "MPV vodárenských objektov v okrese Brezno" [1075.36]
19.06.2018 -Z- "Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablíc" - vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné práce - dodatok1 [0.00]
20.06.2018 -Z- Mestské kúpalisko Zvolen - budúce nadobudnutie VV a VK vybudovaných v rámci stavby Mestské kúpalisko [0.00]
20.06.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na akcii "Jánske oslavy" [250.00]
20.06.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [335.00]
21.06.2018 -Z- Nadobudnutie majetku - pozemky v k.ú. Donovaly [185625.00]
25.06.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na akcii:"Hornonitrianska 24-ka" v Handlovej [300.00]
26.06.2018 -Z- "Ostrany - realizácia nového vrtu" - vypracovanie projektovej dokumentácie - Dohoda o odstúpení od Zmluvy [0.00]
26.06.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [45.00]
26.06.2018 -Z- "Podkonice - rekonštrukcia vodovodu" - Dodatok č. 2 - stavebné práce [0.00]
27.06.2018 -Z- Dohoda o finančnej náhrade na investičnú akciu "Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie" [1865.00]
28.06.2018 -Z- Kremnica – stavebné úpravy na potrubí ÚV Kremnické Bane – PK Revolta - Dodatok1 [0.00]
29.06.2018 -Z- Individuálna bytová výstavba k.ú.Mikušovce - SO 02 Predĺženie verejného vodovodu, SO 03 Dažďová kanalizácia [35.00]
30.06.2018 -Z- Propagácia a reklama na "Deň obce Povrazník a stretnutie rodákov" konaná dňa 1.7.2018 [150.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.