• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.05.2018 -Z- „Dodávka a výmena vysielacích zariadení“ - dodávka, montáž a inštalácia ASRTP v zmysle prílohy č.1 [40790.00]
03.05.2018 -Z- Banská Bystrica, meranie nevyužitého množstva podzemných vôd – projektová dokumentácia [14875.00]
04.05.2018 -Z- ZoD - B/9000833/94/17 - "Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č. 1 [0.00]
04.05.2018 -Z- "Implementácia GDPR do prostredia a programového vybavenia StVS, a.s. [35200.00]
04.05.2018 -F- Faktúry za 04/2018 [0.00]
04.05.2018 -Z- ZoD - B/9000834/127/17 "Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 1 [0.00]
07.05.2018 -Z- MPV vodárenských zdrojov v okrese Brezno - pozemky k.ú.Valaská, vlastníctvo mesto Brezno [3013.00]
07.05.2018 -Z- "Montáž čerpadla pre VDJ Kokava nad Rimavicou" - umiestnené na úpravni vody Klenovec [4914.20]
07.05.2018 -Z- Zriadenie časovo neobmedzené vecné právo umiestnenia vodovodného potrubia s ochranným pásmom na časti pozemkov v k.ú. Kocurany v rámci investičnej akcie "Kocurany - vodojem 100m3" [3345.00]
09.05.2018 -Z- „MPV vodárenských objektov v okrese Brezno“ [3013.00]
09.05.2018 -Z- "Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre rok 2018" [142820.00]
09.05.2018 -Z- "VZ Šíd, zameranie ochranného pásma II. stupňa VZ Šíd" - vyhotovenie geometrických plánov [1434.00]
09.05.2018 -Z- "Vypracovanie prevádzkového poriadku - Rimavská Sobota verejná kanalizácia a ČOV" [29275.00]
09.05.2018 -O- Školenie – prenájom techniky, priestorov a zabezpečenie občerstvenia [0.00]
09.05.2018 -Z- Verejné kanalizácie, odľahčovacie komory. [0.00]
09.05.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí Medzinárodného dňa detí dňa 2.júna 2018 [150.00]
10.05.2018 -O- Výmena a montáž nahrávacieho zariadenia pre 16 kamier, inštalácia a konfigurácia DVR [0.00]
14.05.2018 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena pre k.ú. Lazany, LV 844, KNC 1403/310 [0.00]
14.05.2018 -Z- Rakytovce – VDJ a zásobné potrubie [186580.00]
16.05.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [790.00]
16.05.2018 -Z- Tajov – prívod vody z DVZ [2280.00]
18.05.2018 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - práce - dodatok č.2 [0.00]
21.05.2018 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie spoločnosti na podujatí 45. Medzinárodného festivalu filmov Ekotopfilm - Envirofilm 2018 [7000.00]
22.05.2018 -Z- „Jasenie, ČS a ÚV - rekonštrukcia a stavebné úpravy“ - projektová dokumentácia [5790.00]
22.05.2018 -Z- Kremnica - rekonštrukcia Potrubia ÚV Kremnické Bane - PK Revolta [1508.00]
24.05.2018 -Z- Predaj nehnuteľnosti v Kú Chalmová [828.00]
29.05.2018 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru-prepájanie kanalizačných prípojok časť Banská Bystrica-Malachovská cesta, rekonštrukcia prepojenia [493.00]
29.05.2018 -Z- Banská Bystrica ISPA - prepájanie kanalizačných prípojok časť Banská Bystrica - Malachovská cesta, rekonštrukcia prepojenia [24485.28]
29.05.2018 -Z- "Nováky, Banská Štiavnica-verejné kanalizácie, odľahčovacie komory"-projektová dokumentácia [25840.00]
29.05.2018 -Z- Tisovec, Rimavská Píla, kanalizácia [6496.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.