• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.04.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 6 https://www.crz.gov.sk/3401392/ [12714096.00]
05.04.2018 -F- Faktúry za 03/2018 [0.00]
05.04.2018 -Z- Prenájom reklamnej plochy a iné formy propagácie spoločnosti [300.00]
06.04.2018 -Z- "Klimatizácia kancelárií - prízemie, prvé podlažie, druhé podlažie v AB StVS, a.s." - práce [97547.00]
06.04.2018 -Z- "Prievidza - ČOV, Plynojem a strojovňa plynojemu" - realizácia prác - Dodatok č. 1 [8780.00]
09.04.2018 -Z- "Rozšírenie vodovodu v obci Lazany, ulica Prieložky" - záväzok v budúcnosti uzavrieť zmluvu o prevode hnuteľného majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby [0.00]
09.04.2018 -Z- "Turček ÚV - dezinfekcia surovej vody" - vypracovanie projektovej dokumentácie [6880.00]
10.04.2018 -O- Kontrola a čistenie komínov a dymovodov od plynových kotlov [0.00]
10.04.2018 -Z- Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu na celej výmere pozemku KNC 1283/13 v k.ú. Prievidza [357.00]
12.04.2018 -Z- "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" - Dodatok č. 6 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/38 [5552388.98]
13.04.2018 -Z- "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" - vypracovanie projektovej dokumentácie [4560.00]
16.04.2018 -Z- "Dolný Harmanec, rekonštrukcia vodovodu" - dozorovanie stavby [9976.00]
16.04.2018 -Z- Zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 6 [5934189.71]
17.04.2018 -Z- "Ostrany - realizácia nového vrtu" - vypracovanie projektovej dokumentácie [2980.00]
17.04.2018 -Z- "Ostrany - realizácia nového vrtu" - projektová dokumentácia [2980.00]
17.04.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie a vyňatie z PPF a LPF pre 20 vodných zdrojov" - zabezpečiť všetky úkony spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním [14700.00]
17.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Prievidza. Investičná akcia „Kocurany - vodojem 100m3“. [2000.00]
17.04.2018 -Z- "Kanalizácia a prekládka vodovodu v obci Horná Lehota" - záväzok Budúceho kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva - verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby [35.00]
19.04.2018 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie spoločnosti [300.00]
19.04.2018 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie na podujatí "19.ročník Čipkárskeho dňa" [300.00]
23.04.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č. 6 [12832393.48]
23.04.2018 -Z- "Dolný Harmanec, rekonštrukcia vodovodu" - práce [468083.09]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Tisovec [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Klenovec [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Kováčová [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Zvolen [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Žarnovica [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Banská Belá [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Brezno [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Divín [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Dudince [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Fiľakovo [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Detva [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Sliač [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Rimavská Sobota [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Priechod [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Predajná [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Halič [0.00]
24.04.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 6 [9005733.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Bojnice [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Handlová [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Prievidza [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Žiar nad Hronom [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Donovaly [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Hnúšťa [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Kokava nad Rimavicou [0.00]
24.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Podkonice [0.00]
25.04.2018 -Z- Nadobudnutie majetku - verejná kanalizácia Stoky S, PVC DN 300 SN 12 89m vybudovaný rámci stavby "Banská Bystrica - Belveder - Radová zástavba a polyfunkčný objekt" [35.00]
25.04.2018 -Z- "Banská Bystrica - Belveder - Radová zástavba a polyfunkčný objekt" - nadobudnutie hnuteľného majetku - verejná kanalizácia Stoky S vybudovanej v rámci stavby [35.00]
26.04.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - Dolná Mičiná“. [6336.00]
26.04.2018 -Z- Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci z 1.4.2017 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.