• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.03.2018 -F- Faktúry za 02/2018 [0.00]
05.03.2018 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - práce - Dodatok č.1 [4398023.05]
05.03.2018 -Z- "Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila - II. etapa" - SO 201 Vodovod - nadobudnutie hnuteľného majetku vybudovaného v rámci stavby v dĺžke 131,6 m. [35.00]
05.03.2018 -Z- "Rodinný dom" - k.ú. Vlkanová - záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu na prevod hnuteľného majetku - verejný vodovod - vybudovaného v rámci SO 02 Predĺženie verejného vodovodu [0.00]
05.03.2018 -Z- "Banská Bystrica, Jakub, Uľanka, Nový Svet - dobudovanie kanalizácie" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie [19500.00]
12.03.2018 -Z- "Handlová, ulica Sadová, verejný vodovod a kanalizácia" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie [5100.00]
12.03.2018 -Z- "Polichno - DVZ" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie [15000.00]
13.03.2018 -Z- "Kremnica - kanalizácia a ČOV" - realizácia verejného obstarávania pre stavebné práce pre stavbu Kremnica [7500.00]
13.03.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č.6 [11386633.00]
13.03.2018 -Z- "ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže - časť Riešenie kalovej koncovky" - stavený dozor - dodatok č. 2 [10991.00]
14.03.2018 -Z- "Hriňová - kanalizácia a ČOV" - stavebný dozor - Dodatok č. 1 [18900.00]
15.03.2018 -Z- "Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne" - vypracovanie štúdie zásobovania pitnou vodou [14000.00]
16.03.2018 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20 [4416923.05]
16.03.2018 -Z- Propagácia obchodného mena a loga spoločnosti na konferencii " Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2. pokračovanie" [300.00]
16.03.2018 -Z- "Zvolen, Sliač, Nová Baňa - rekonštrukcia OK - vypracovanie DSP" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby [33230.00]
19.03.2018 -Z- Dodatok č. 01/2018 k poistnej zmluve č. 9311080318 [0.00]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Kováčová" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [9214.20]
19.03.2018 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti StVS, a.s. - dodatok č. 1 [4280.00]
19.03.2018 -O- Kancelárske potreby [0.00]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Detva" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [65376.80]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Banská Belá" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [5202.00]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Handlová" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [76260.00]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Bojnice" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [39829.50]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Dudince" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [29671.00]
19.03.2018 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu [7282.80]
19.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Tisovec" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [51130.00]
20.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Podkonice" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [12660.00]
20.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Predajná" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [8164.00]
20.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Kokava nad Rimavicou" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [29970.00]
20.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Halič" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [15600.00]
20.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Priechod" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [11750.00]
20.03.2018 -Z- IBV Zvolen - Podborová, Borovnianska ulica, Vodovod [35.00]
21.03.2018 -Z- Reklama a propagácia mena spoločnosti počas konania sezónnej výstavy "PETROVZDAR! O rybách a rybároch" [200.00]
21.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Sliač" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [47570.00]
21.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Hnúšťa" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [31160.00]
21.03.2018 -Z- "Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže" - práce - dodatok č. 2 [29630.00]
22.03.2018 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Žiar nad Hronom" - polohopisné a výškopisné zameranie vedenia [6543.00]
23.03.2018 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie spoločnosti [3900.00]
26.03.2018 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 6 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37 [9909018.00]
26.03.2018 -O- Kancelárska stolička enjoy basic QQ6-490.711 [0.00]
27.03.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č. 5 [13120443.00]
27.03.2018 -Z- "Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za rok 2017" - výtvarno-grafické typografické spracovanie a polygrafické vyhotovenie [2900.00]
29.03.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno - nájomná zmluva. [979.80]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.