• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.02.2018 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 5 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37 [13235241.00]
01.02.2018 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20 [4163386.00]
01.02.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č.5 [0.00]
05.02.2018 -F- Faktúry za 01/2018 [0.00]
06.02.2018 -Z- "Beňuš - výmena vodovodu, havarijný stav" - vypracovanie projektovej dokumentácie [3500.00]
08.02.2018 -Z- Zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 5 [6260913.92]
08.02.2018 -Z- Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV [1372.16]
12.02.2018 -O- tonery: HP 131A, CF 212 A žltá HP 131A, CF 210 A čierna [0.00]
13.02.2018 -Z- Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Brezno - zastavané plochy a nádvoria o výmere 425m2 [6094.50]
14.02.2018 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“ [0.00]
15.02.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 5 [9885786.84]
16.02.2018 -Z- "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" - Dodatok č. 5 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/38 [5051036.35]
16.02.2018 -O- Mydlo (52 05 01) Toaletný papier Jumbo (12 02 72) Toaletný papiíer mini Jumbo (12 02 80) Utierky s dutinkou Utierky WC (12 12 08) [0.00]
19.02.2018 -Z- Nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. Žiar nad Hronom [17400.00]
28.02.2018 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena „Halič – kanalizácia a ČOV“. [2379.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.