• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.01.2018 -Z- Prenájom Modelového poloprevádzkového zariadenia na Úpravni vody Rozgrund, Banská Štiavnica [4800.00]
03.01.2018 -F- Faktúry za 12/2017 [0.00]
08.01.2018 -Z- Poskytovanie právnej pomoci [16930.00]
08.01.2018 -Z- "Kováčová - rezidencie - inžinierske siete" - nadobudnutie verejného vodovodu a kanalizácie - k.ú. Kováčová - II. etapa stavby [17.50]
08.01.2018 -Z- "Kováčová - rezidencie - inžinierske siete" - záväzok kúpiť verejný vodovod a kanalizáciu - k.ú. Kováčová - II. etapa stavby [17.50]
08.01.2018 -Z- Kúpa pozemku pre investičnú akciu „Kocurany – Vodojem 100m3“ [160.00]
08.01.2018 -Z- Kúpa pozemku pre investičnú akciu „Kocurany – Vodojem 100m3“ [3504.00]
08.01.2018 -Z- Kúpa verejného vodovodu HDPE 100, PN 10, D110 x 6,6 v celkovej dĺžke 329 m - IBV Modrý Kameň, časť Prše. [35.00]
08.01.2018 -Z- Predaj nákladného prívesu. [125.00]
08.01.2018 -Z- Predaj motorového vozidla MULTICAR M2512 [775.00]
08.01.2018 -Z- Predaj motorového vozidla NISSAN KINK CAB 2,5 TD [633.00]
09.01.2018 -Z- Predaj nepotrebného majetku - kompresor. [200.00]
09.01.2018 -O- Oprava šachtových dverí hydraulického výťahu [0.00]
10.01.2018 -O- Kancelárske potreby [0.00]
10.01.2018 -Z- „Rozšírenie verejného vodovodu, Oslany“ - záväzok uzatvoriť v budúcnosti kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby [35.00]
12.01.2018 -O- Znalecký posudok za účelom stanovenia hodnoty pre dočasné vyňatie a trvalé obmedzenie pozemku LPF pre stavbu: Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ [320.00]
15.01.2018 -Z- "Predajňa potravín Billa - Žiar nad Hronom" - umiestnenie kanalizačného potrubia a jeho ochranného pásma v na časti CKN parcely č.463/75 - k.ú. Žiar na Hronom [270.00]
15.01.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí 11. banícky šachtág [200.00]
15.01.2018 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí ITF SLOVAKIATOUR [500.00]
17.01.2018 -O- Mobilný telefón [0.00]
17.01.2018 -Z- Predaj motorového vozidla LIAZ MTSP 25 sklápač [1920.00]
17.01.2018 -Z- Predaj vysokozdvižného vozíka DESTA DVHM 1622 LX [1920.00]
19.01.2018 -Z- Predaj motorového vozidla LIAZ 706 MTSP 24 typ 634 - sklápač. [1836.00]
30.01.2018 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 5 https://www.crz.gov.sk/3306340/ [0.00]
30.01.2018 -Z- "Obytný súbor RD - IBV ul. Jesenského, Žiar nad Hronom" objekty SO 04 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia - záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pre stavebné objekty [0.00]
31.01.2018 -Z- Zmluva o podmienkach realizácie pripojení vodovodných a kanalizačných prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu - dodatok č. 5 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.