• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.07.2014 -F- Faktúry za 06/2014 [0.00]
01.07.2014 -Z- "Rimavská Sobota, Nám. Daxnera - verejná kanalizácia" - stavebný dozor [1421.00]
01.07.2014 -Z- Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - dodatok č. 1 [0.00]
01.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Žiar nad Hronom - Šibeničný Vrch [0.00]
02.07.2014 -Z- "Tisovec - intenzifikácia ČOV" - dodatok č. 2 [0.00]
02.07.2014 -Z- "Tisovec - intenzifikácia ČOV" - projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
02.07.2014 -Z- "Pohorelá, odstránenie radónu" - projektová dokumentácia [2795.00]
04.07.2014 -Z- O postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Krupina [0.00]
04.07.2014 -Z- "Prochot - vodný zdroj a Prochot - vybudovanie prívodu z vrtu" - práce [3967.10]
07.07.2014 -Z- "Badín - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu" - stavebný dozor [9450.00]
07.07.2014 -Z- vodovodné prípojky "Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou" - práce [0.00]
07.07.2014 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Žiar nad Hronom [10310.00]
08.07.2014 -Z- "IBV Vinohradná rovina, Lučenec" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
08.07.2014 -Z- "Badín - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV" - práce [315050.88]
11.07.2014 -Z- O postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch [0.00]
14.07.2014 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - ČOV" - projektová dokumentácia [92284.00]
14.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Prievidza [0.00]
15.07.2014 -Z- nájom nehnuteľnosti - byt č. 1 - kú Kozelník [111.00]
15.07.2014 -Z- nájom nehnuteľnosti - byt č. 2 kú Kozelník [111.00]
16.07.2014 -Z- "Badín - rekonštrukcia vodovodu" - vytýčenie vodovodu - geodetické zameranie [1696.00]
16.07.2014 -Z- kúpa nehnuteľností - pozemkov kú Kalinovo - "ČOV Kalinovo" [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Lieskovec [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Kalinovo [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Rimavské Jánovce [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Hrachovo [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Kremnické Bane [0.00]
17.07.2014 -Z- Zmluva o postúpení práv a záväzkov prenajímateľa kú Sásová [0.00]
21.07.2014 -Z- "Prochot - vodný zdroj a Prochot - vybudovanie prívodu z vrtu" - práce - dodatok č. 1 [1011.50]
21.07.2014 -Z- "Banská Bystrica Belveder - Daždová kanalizácia Hurbanovou ulicou s vyústením do vodného toku Bystrica, SO 03 Jednotná kanalizácia Belveder" - zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku [0.00]
23.07.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [29900.00]
23.07.2014 -Z- "Tisovec - Bánovo, vodovod a kanalizácia" - stavebný dozor [1624.00]
23.07.2014 -Z- "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [0.00]
23.07.2014 -Z- "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí" - geodetické práce - dodatok č. 1 [0.00]
23.07.2014 -Z- "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí" - práce - dodatok č. 1 [0.00]
25.07.2014 -Z- "Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s." - Prievidza [8236.00]
25.07.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica" [0.00]
25.07.2014 -Z- kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod stavby "Banská Štiavnica - Belianska ulica, predĺženie vodovodu" [14000.14]
28.07.2014 -Z- "Rimavská Sobota - ČOV, modernizácia riadiaceho systému" - práce [58778.00]
29.07.2014 -Z- "Bojnice, ul. Sládkovičova a Prievidzská - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie" - práce [14344.38]
29.07.2014 -Z- "Hriňová ÚV, modernizácia a doplnenie technológie úpravy vody" - práce [113023.33]
29.07.2014 -Z- "Vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [5900.00]
30.07.2014 -Z- Zmluva o udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality [1000.00]
30.07.2014 -Z- Zmluva o finančnej odplate - kú Opatovce [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.