• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.03.2014 -Z- Zmluva o budúcej Zmluve o vecnom bremene a búdúcej Kúpnej zmluve kú Lučenec, LV 10947 [0.00]
03.03.2014 -F- Faktúry za 02/2014 [0.00]
04.03.2014 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla ARO [450.00]
04.03.2014 -Z- predaj motorového vozidla VAZ 21214 B Kombi špeciál [670.00]
04.03.2014 -Z- predaj motorového vozidla Praga V3S [1250.00]
04.03.2014 -Z- predaj motorového vozidla FS Lublin 3314 [480.00]
06.03.2014 -Z- "Tajov - kanalizácia" - reklamná tabuľa - dodatok č. 1 [0.00]
10.03.2014 -Z- "ÚV Tornaľa - rekonštrukcia technológie na zníženie Mn" - stavebný dozor [26216.00]
10.03.2014 -Z- "Malachov - kanalizácia, II. etapa" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [31.90]
11.03.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "IBV Vinohradná rovina, Lučenec" - SO 05 Splašková kanalizácia, SO 06 Vodovod [36421.00]
12.03.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [0.00]
12.03.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [0.00]
14.03.2014 -Z- Zmluva o podmienkach ulozenia verejného vodovodu Jarabá [1693.80]
14.03.2014 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb - internet:Link [0.00]
14.03.2014 -Z- "ÚV Tornaľa - rekonštrukcia technológie na zníženie Mn" - projektová dokumentácia a práce [782838.24]
14.03.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia, meranie rozhrania voda - kal" - práce [15905.00]
18.03.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" - trvalá vysvetlujúca tabuľa [269.00]
20.03.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [987.00]
21.03.2014 -Z- "Rekonštrukcia odľahčovacích komôr v obciach Klenovce, Slovenská Ľupča, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom" - projektová dokumentácia [11200.00]
25.03.2014 -Z- Zmluva o použití zmenky "Malachov - Kanalizácia II. etapa" [140919.68]
25.03.2014 -Z- "Rimavské Brezovo - vodovod" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
26.03.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Žiar nad Hronom [2520.00]
26.03.2014 -Z- "Manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení" - pasport [6400.00]
26.03.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Žiar nad Hronom [2520.00]
26.03.2014 -Z- Nájom pozemku kú Tisovec [0.00]
26.03.2014 -Z- Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd - ISPA [730.00]
28.03.2014 -Z- Poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - dodatok č. 12 [240871.66]
28.03.2014 -Z- 411007374 - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - dodatok č. 7 [81782.57]
31.03.2014 -Z- Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry č. 120/2013/PI [0.00]
31.03.2014 -Z- predaj NM - Software AutoCad [200.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.