• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.04.2021 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" č. P/9000870/115/17 - dodatok č. 3 [600.00]
01.04.2021 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" č. P/9000907/116/17 - dodatok č. 3 [600.00]
07.04.2021 -F- Faktúry za 03/2021 [0.00]
08.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci OPKZP-PO1-SC121/122-2015/41/NM/99 "Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec odkanalizovanie" https://www.crz.gov.sk/zmluva/5664127/ [12832393.48]
08.04.2021 -Z- Zmluva o poradenstve a spolupráci č. P/11/21 - Obstarávanie stavebných prác [36000.00]
12.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0140/2020 „Badín – zokruhovanie verejného vodovodu – 1. časť – SO 01 IBV na ul. Záhradná“ [39.00]
12.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0141/2020 „Badín – zokruhovanie verejného vodovodu – 1. časť – SO 01 IBV na ul. Záhradná“ [39.00]
12.04.2021 -Z- Kúpna zmluva č. T/10/21 - „HW a SW dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - notebooky“ [13260.00]
14.04.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru č. SD/9001106/68/21 „Krupina, verejný vodovod - rekonštrukcia“ [3584.40]
14.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001106/67/21 „Krupina, verejný vodovod - rekonštrukcia“ [188718.80]
14.04.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru č. SD/9001055/87/20 „Banská Bystrica, Strieborné námestie - preložka vodovodného potrubia, odstránenie havarijného stavu“ [1640.00]
14.04.2021 -Z- Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru SD/9001 059/69/21 „Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“ v Žiari nad Hronom [7975.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.