• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.03.2019 -F- Faktúry za 02/2019 [0.00]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [50.30]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [50.30]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [27.00]
05.03.2019 -Z- KZ - „Individuálna bytová výstavba k. ú. Mikušovce – SO 02 Predĺženie verejného vodovodu" [35.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [150.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [150.00]
12.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [90.00]
12.03.2019 -Z- "Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd -ISPA" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v kat. území Badín [234.50]
18.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby na častiach pozemkov v kú Bukovina [0.00]
19.03.2019 -Z- Banská Bystrica – Rudlová – kanalizácia, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [1212.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.