• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. 6000219/0064/2020 - verejný vodovod a verejná kanalizácia stavby "Obytný komplex pod Pustým hradom" v k.ú. Zvolen obce Zvolen [35.00]
04.05.2020 -Z- Dodatok č. 4 k Zmluve o účelovom úvere č. 6307/11/44687 [0.00]
07.05.2020 -F- Faktúry za 04/2020 [0.00]
11.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0184/2019 - Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [18.40]
11.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0194/2019 - Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [18.40]
11.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0171/2019 - Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [18.40]
11.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0180/2019 - Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [3.30]
11.05.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000827/0107/2020 - "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [25.80]
11.05.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000827/0103/2020 - "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [154.60]
11.05.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000827/0105/2020 - "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [25.80]
15.05.2020 -Z- Kúpna zmluva č. 6000181/0128/2020 - "Rozšírenie vodovodu v obci Lazany, ulica Prieložky" [35.00]
20.05.2020 -Z- Zmluva č. SD/9000801/43/20 o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: "Gregorova Vieska - verejný vodovod" [17400.00]
21.05.2020 -Z- Zmluva č. SD/9000840/46/20 o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: "Veľké Dravce - verejný vodovod" [28140.00]
25.05.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000 801/63/20 na investičnú akciu: "Gregorova Vieska - verejný vodovod" [699600.00]
25.05.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000 840/64/20 na investičnú akciu: "Veľké Dravce - verejný vodovod" [831600.00]
25.05.2020 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 0079/2020 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.