• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Verejné obstarávanie
a obchodná verejná súťaž

Home > Obstarávanie

Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

 

Aglomerácia Nedožery – Brezany – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Hriňová – Kanalizácia a ČOV

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Oslany – Čereňany – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Valaská – Kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves - odkanalizovanie

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Kalinovo – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Kokava nad Rimavicou – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbách kanalizácií a ČOV

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby.

Bližšie informácie:

Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa – stavebný dozor

Jedná sa o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby.

Predkladanie ponúk do 29.10.2013 do 14.00 hod.
Otváranie ponúk časť "Ostatné" bude 30.10.2013 o 10.00 hod.
Otváranie je neverejné.

Otváranie ponúk časť "Kritéria" sa uskutoční v súlade s §41 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Bližšie informácie:

Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulíc SNP a 8. mája

Jedná sa o podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Predkladanie ponúk do 14.10.2013 do 14.00 hod. Otváranie ponúk časť "Ostatné" 15.10.2013 o 10.00 hod. Otváranie je neverejné.

Otváranie ponúk časť "Kritéria" sa uskutoční v súlade s §41 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Bližšie informácie: