• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Verejné obstarávanie
a obchodná verejná súťaž

Home > Obstarávanie

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - Dolná Ždaňa

Obchodná verejná súťaž č. OVS/0669/2023/9000 591-1

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV

Obchodná verejná súťaž č. OVS/128/2023/9000836

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

Obchodná verejná súťaž č. OVS/2227/2022/9000591-3

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Tuhár - vodovod

Obchodná verejná súťaž č. OVS/1920/2022/9000748

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Obchodná verejná súťaž č. OVS/302/2022/9000823

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec

Obchodná verejná súťaž č. OVS/0929/2022/9000822

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Veľké Dravce - vodovod

Obchodná verejná súťaž č. OVS/739/2022/9000840

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Obchodná verejná súťaž č. OVS/258/2022/9000964

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Handlová, ulica Sama Chalupku rozšírenie verejného vodovodu

Obchodná verejná súťaž č. OVS/283/2022/9000818

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000762/80/21

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Gregorova Vieska - verejný vodovod

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000801/79/21

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000875/104/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000870/91/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000833/80/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000834/81/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000907/76/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000830/75/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - stavebný dozor

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

Predmet zákazky:

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča - stavebný dozor

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov:

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV, prevádzkovanie stavby

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000827/70/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Prevádzkovanie stavby: "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd"

Obchodná verejná súťaž č. OVS/9000908/54/20

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod, stavebné práce

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet zákazky:

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod, stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Handlová ul. Sama Chalúpku - rozšírenie verejného vodovodu, stavebné práce

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet zákazky:

Handlová ul. Sama Chalúpku - rozšírenie verejného vodovodu, stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia, prevádzkovanie stavby

Obchodná verejná súťaž č. OVS/1/2019

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

Prílohy podľa výzvy na podávanie návrhov

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec – externý projektový manažment

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

Predmet zákazky:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec – externý projektový manažment

Výzva na predkladanie ponúk

Ponukový list

Obchodné podmienky - Zmluva o zabezpečení externého projektového menežmentu

Zmluva o dielo

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec – externý projektový manažment

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

Predmet zákazky:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec – externý projektový manažment

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní služieb stavbeného dozora

Výzva na predkladanie ponúk

Zmluva o zabezpečení externého projektového menežmentu

Ponukový list

 

Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

 

Aglomerácia Nedožery – Brezany – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Hriňová – Kanalizácia a ČOV

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Oslany – Čereňany – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Valaská – Kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nová Baňa, Brehy – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Hliník nad Hronom, Dolná Ždaňa – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves - odkanalizovanie

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Kalinovo – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Kokava nad Rimavicou – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Bližšie informácie:

Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbách kanalizácií a ČOV

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby.

Bližšie informácie:

Veľké Dravce – verejný vodovod

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

Gregorova Vieska – verejný vodovod

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8299

Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Lovča

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8299

Valaská Belá – rekonštrukcia vodovodu

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8299

Tuhár - vodovod

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Bližšie informácie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8299

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.