• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inzercia

Home > Inzercia

Predaj nehnuteľností - v k.ú. Šalková

Nehnuteľný majetok

Predmetom zákazky bude predaj nehnuteľností v kat. území Šalková obce Banská Bystrica okres Banská Bystrica vedených na LV č. 227 ako:

  • stavba Vodojem súpis.č. 13441 na CKN parc.č. 1007;
  • pozemok CKN parc.č. 1006/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 460 m2;
  • pozemok CKN parc.č. 1006/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2;
  • pozemok CKN parc.č. 1007, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2019 v čase do 10.00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.