• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Riadne valné zhromaždenie

Home > Aktuality & Novinky & Články

Vážení akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

predstavenstvo spoločnosti zvolalo pozvánkou č. 3245/2021 zo dňa 15.04.2021 v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka a ustanovením Článku VIII. ods. 3 platných Stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 08. júna 2021 (utorok) o 11.00 hod. v kongresovej sále na I. poschodí Hotela LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica.

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa predstavenstvo spoločnosti uznesením č. 5a/31.05.2021 rozhodlo prijať podľa ustanovenia Článku IX. bod 1. v spojení s ustanovením Článku VI. bod. 11. platných Stanov spoločnosti organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania valného zhromaždenia.

Organizačné opatrenia

Osoby, ktoré nebudú rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia budú z miesta jeho konania vykázané.

Je nevyhnutné, aby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ale aj jej akcionári, svojim správaním prispeli k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie tak, aby svojim konaním neprispeli k šíreniu nákazy a neohrozovali zdravie ľudí. Z tohto dôvodu akcionári zastúpení v predstavenstve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v záujme minimalizácie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 v súvislosti s konaním valného zhromaždenia odporúčajú akcionárom spoločnosti využiť ich právo účasti na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca zastupujúceho viacerých akcionárov, prípadne splnomocnenca regionálneho združenia miest a obcí.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.