• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Informácia pre dotknuté osoby

Home > Aktuality & Novinky & Články

Informácia pre dotknuté osoby

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z.. Konaním interného zamestnanca došlo k zverejneniu zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 02/2016 (reg. č. 0270/2016) zo dňa 16.05.2016 na webovom sídle Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., čím došlo k narušeniu dôvernosti osobných údajov. Zmluva obsahovala osobné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa a rodné číslo). Porušenie ochrany osobných údajov bolo spôsobené nedbanlivosťou interného zamestnanca spoločnosti. Zmluva s osobnými údajmi bola dňa 12.06.2020 stiahnutá z webového sídla a nahradená verziou bez osobných údajov dotknutých osôb. Za vzniknutú situáciu sa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., dotknutým osobám ospravedlňuje.

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 15.07.2020

 

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.