• sekretariatstvs.sk
 • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

  Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

  0850 1 1 1 234

Organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania riadneho valného zhromaždenia

Home > Aktuality & Novinky & Články

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa ustanovenia § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Predstavenstvo Spoločnosti pozvánkou č. 2304/2020 zo dňa 17.03.2020 zvolalo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 26.05.2020 v kongresovej sále Hotela LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica.

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) v územnej pôsobnosti Spoločnosti, sa predstavenstvo Spoločnosti vo vzťahu ku konaniu riadneho valného zhromaždenia podľa ustanovenia Článku IX. bod 1. v spojení s ustanovením Článku III. bod. 11. platných Stanov spoločnosti rozhodlo prijať nasledovné organizačné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v znení:

 • osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, budú z účasti na valnom zhromaždení alebo jeho organizácie vylúčené

 

 • po celý čas prezentácie akcionárov a konania valného zhromaždenia je zakázaná konzumácia stravy a nápojov

 

 • vzdialenosť medzi sedením jednotlivých akcionárov by mala byť minimálne 2,0 m

 

 • pred vstupom do kongresovej sály musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk

 

 • všetky dvere do kongresovej sály musia byť v priebehu prezentácie akcionárov a valného zhromaždenia otvorené

 

 • všetky osoby prítomné pri prezentácii akcionárov a na valnom zhromaždení musia byť po celý čas chránené rúškom

 

 • všetky osoby zabezpečujúce prezentáciu akcionárov a priebeh valného zhromaždenia musia byť po celý čas chránené jednorazovými gumenými rukavicami

 

 • všetky osoby prítomné pri prezentácii akcionárov a na valnom zhromaždení (vrátane akcionárov) musia používať vlastné písacie potreby

 

 • počas prezentácie akcionárov je potrebné pracoviská registrácie pravidelne dezinfikovať

 

 • v priebehu prezentácie akcionárov a valného zhromaždenia odporúčame obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk

 

 • pred začiatkom prezentácie akcionárov je potrebné zmerať teplotu všetkých prítomných osôb zabezpečujúcich prezentáciu akcionárov a priebeh valného zhromaždenia bezdotykovým teplomerom

 

 • pred vstupom akcionárov do kongresovej sály je potrebné im zmerať teplotu bezdotykovým teplomerom

 

 • všetky osoby prítomné pri prezentácii akcionárov a na valnom zhromaždení (vrátane akcionárov) musia priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)

 

 • organizačné opatrenia umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do kongresovej sály

 

Osoby, ktoré nebudú rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia budú z miesta jeho konania vykázané.

Predstavenstvo Spoločnosti si zároveň akcionárom dovoľuje odporučiť využiť ich právo účasti na valnom zhromaždení prostredníctvom Splnomocnenca zastupujúceho viacerých akcionárov, prípadne Splnomocnenca regionálneho združenia miest a obcí.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.