• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec - odkanalizovanie

Home > Schválené projekty
Lokalita: Valaská, Hronec
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2017 - 12/2020

Základné informácie
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obciach Valaská a Hronec. Dobuduje sa kanalizačná sieť (19 km) v oboch obciach, intenzifikuje sa jestvujúca ČOV Valaská a vybuduje sa ČOV pre obec Hronec.

Lokalita
Obce Valaská, Podbrezová, Hronec

Stav projektu
V realizácii

Obdobie
Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 21.5.2016.
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2020

Výška NFP
Výška oprávnených výdavkov:  14 578 270,10 €
Výška NFP:  13 120 443,09 €
Výška vlastných zdrojov:  1 457 827,01 €                             

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan
tel: 0907830281, 048/4327266
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk

Externý projektový manažér
Ing. Jozef Kozák
tel: 0905253152
e-mail: kozak@sqm.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.