• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.04.2021 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" č. P/9000870/115/17 - dodatok č. 3 [600.00]
01.04.2021 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" č. P/9000907/116/17 - dodatok č. 3 [600.00]
07.04.2021 -F- Faktúry za 03/2021 [0.00]
08.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci OPKZP-PO1-SC121/122-2015/41/NM/99 "Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec odkanalizovanie" https://www.crz.gov.sk/zmluva/5664127/ [12832393.48]
08.04.2021 -Z- Zmluva o poradenstve a spolupráci č. P/11/21 - Obstarávanie stavebných prác [36000.00]
12.04.2021 -Z- Kúpna zmluva č. T/10/21 - „HW a SW dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - notebooky“ [13260.00]
12.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0141/2020 „Badín – zokruhovanie verejného vodovodu – 1. časť – SO 01 IBV na ul. Záhradná“ [39.00]
12.04.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0140/2020 „Badín – zokruhovanie verejného vodovodu – 1. časť – SO 01 IBV na ul. Záhradná“ [39.00]
14.04.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru č. SD/9001055/87/20 „Banská Bystrica, Strieborné námestie - preložka vodovodného potrubia, odstránenie havarijného stavu“ [1640.00]
14.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001106/67/21 „Krupina, verejný vodovod - rekonštrukcia“ [188718.80]
14.04.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru č. SD/9001106/68/21 „Krupina, verejný vodovod - rekonštrukcia“ [3584.40]
14.04.2021 -Z- Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru SD/9001 059/69/21 „Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“ v Žiari nad Hronom [7975.00]
15.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001124/5/21 - „Klenovec - tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu“ [1149621.32]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/39/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Budikovany“ [5688.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/22/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Králiky“ [10200.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/21/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Dúbravica“ [4440.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/20/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Staré Hory“ [8664.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/19/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Tajov“ [8640.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/37/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Drienčany“ [6408.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/24/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horné Pršany“ [4560.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/23/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Kordíky“ [3960.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/16/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. VV SKV Hiadeľ, Lučatín, Ľubietová“ [43824.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/17/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Turecká“ [2160.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/15/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Lehota pod Vtáčnikom“ [40380.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/14/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Pravenec“ [9600.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/18/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Riečka“ [12264.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/25/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s - privádzacia vetva VV od šachty pri Vinici cez VDJ Tomášovce po VDJ Chanava“ [28152.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva č. 0874/2021 o podmienkach zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti Pohronského skupinového vodovodu [0.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/38/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Čerenčany“ [3696.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/36/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Hrachovo“ [6162.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/35/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Nižný Skálnik“ [1860.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/34/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s privádzacia vetva VV Rimavské Janovce - Jesenské“ [6552.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/33/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Teplý Vrch“ [7980.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/32/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Veľké Teriakovce a Malé Teriakovce“ [4380.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/31/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Veľký Blh“ [8754.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/30/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Vyšný Skálnik“ [1020.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/29/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s - privádzacia vetva VV Hrachovo - Rimavská Sobota“ [12240.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/28/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s - privádzacia vetva VV Hrachovo - Svetlá - Maštinec šachta“ [16176.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/27/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s - privádzacia vetva VV Sobôtka - Babin Most - Kružno“ [14016.00]
19.04.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/26/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s - privádzacia vetva VV Vyšný Skálnik - Rimavská Sobota“ [12720.00]
26.04.2021 -Z- "Poniky, rekonštrukcia verejného vodovodu! - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, k.ú. Poniky [2.00]
29.04.2021 -Z- Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa [1045375.87]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.