• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.02.2021 -Z- Dohoda o ukončení Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora r.č. 0027/2021 [0.00]
02.02.2021 -Z- Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora č. 0031/2021 [0.00]
02.02.2021 -Z- Zmluva č. 6000242/0001/2021 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy "IBV Vikárky..." [0.00]
04.02.2021 -F- Faktúry za 01/2021 [0.00]
05.02.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: Tuhár – vodovod [22450.00]
05.02.2021 -Z- Dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv č. 6230/2021/LSR - 0017/2021 [0.00]
08.02.2021 -Z- Zmluva o nájme č. 11444111 - Kia Sorento [0.00]
08.02.2021 -Z- Zmluva o nájme č. 11444011 - Kia Sorento [0.00]
08.02.2021 -Z- Kúpna zmluva č. 6000153/0767/2020 - Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technickú infraštruktúru - kú Lučenec [35.00]
09.02.2021 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci OPKZP-PO1-SC121/122-2015/12/NM/94 - Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia - https://www.crz.gov.sk/zmluva/5490192/ [7496425.09]
10.02.2021 -Z- Zmluva o poradenstve a spolupráci č. P/9000583/4/21 "Kremnica - kanalizácia a ČOV" [9000.00]
15.02.2021 -Z- "Prívodné potrubie DN200 Prša-Buzitka-Veľké Dravce" - Zmluva o zriadení vecného bremena č. 6000231/1149/2020 - umiestnenie verejného vodovodu na pozemku obce Veľké Dravce [0.00]
22.02.2021 -Z- Kúpna zmluva č. 0896/2020 a Zmluva o zriadení vecného bremena - kú Dolný Harmanec [14400.00]
22.02.2021 -Z- Zmluva dielo č. B/9000 874/65/19 „ČOV Handlová - kalová koncovka“ - dodatok č. 2 [1395544.76]
24.02.2021 -Z- Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9001069/2/21 "Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového bioplynu" [8978.40]
24.02.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001095/110/20 "Diviaky nad Nitricou - čerpacia stanica" - projektová dokumentácia [10668.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.