• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.09.2017 -Z- Prevod vlastníctva nehnuteľností - k.ú. Banská Bystrica [28400.00]
05.09.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru na stavbe: "časť č. 7 - Nedožery - Brezany - kanalizácia" [57100.00]
05.09.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru na stavbe: "časť č. 20 - Tornaľa - kanalizácia a ČOV" [316000.00]
05.09.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru na stavbe: "č. 9 Podbrezová - kanalizácia a ČOV" [28840.50]
05.09.2017 -F- Faktúry za 08/2017 [0.00]
06.09.2017 -Z- "Badín, vodojem Horný 100m3, rekonštrukcia" - stavebný dozor [2987.00]
07.09.2017 -Z- Predaj bytu, spoluvlastníckeho podielu - k.ú. Málinec, Bytová jednotka č. 509, byt č.1 [8197.51]
08.09.2017 -Z- "Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce [14214999.00]
12.09.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č. 1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č.1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu" - inžiniersko-projektová činnosť pre realizáciu stavby - dodatok č. 1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Veľké Dravce, verejný vodovod" - inžiniersko-projektová činnosť - dodatok č. 1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Veľké Dravce, verejný vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č.1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Tuhár vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č. 1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Gregorova Vieska - verejný vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č.1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Tuhár vodovod" - inžiniersko-projektové činnosti pre realizáciu stavby - dodatok č.1 [0.00]
12.09.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa" - inžiniersko-projektové činnosti - dodatok č.1 [0.00]
13.09.2017 -Z- "Kocurany - vodojem 100 m3" - Dodatok č. 2 [1996.00]
13.09.2017 -Z- "Kocurany - vodojem 100 m3" - Dodatok č. 1 [10525.85]
18.09.2017 -Z- Predaj nepotrebného majetku - Tatra T2-148P - nákladné motorové vozidlo [2900.00]
18.09.2017 -Z- "Brezno - prepojenie na VDJ Podkoreňová" - rekultivačný plán [688.00]
19.09.2017 -Z- re/certifikačný audit a nezávislé preverenie stupňa plnenia požiadaviek systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001: 2016 [0.00]
20.09.2017 -Z- "Modernizácia fasády budovy StVS, a.s., Banská Bystrica - práce [289488.90]
20.09.2017 -Z- "Dudince, ČOV - rekonštrukcia" - vypracovanie projektovej dokumentácie - Dodatok č. 1 [1800.00]
25.09.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [394.40]
25.09.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [394.40]
25.09.2017 -Z- "Kozelník - výmena vodovodného potrubia" - práce [14931.67]
26.09.2017 -Z- "Komunikácia a inžinierske siete" - SO 02A Rozšírenie verejného vodovodu, k.ú. Bojnice - odkúpenie verejného vodovodu v dĺžke 319,1m [35.00]
27.09.2017 -Z- "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - práce [9970000.00]
28.09.2017 -Z- "Priemyselný a logistický park Šášovské Podhradie I. etapa Výrobno-skladová hala B" - budúci prevod vlastníctva verejného vodovodu v rámci stavby v celkovej dĺžke 151,5m [35.00]
28.09.2017 -Z- "Braväcovo - rekonštrukcia vodovodného potrubia" - práce [29260.11]
29.09.2017 -Z- "Veľký Krtíš, kanalizácia, rekonštrukcia v ul. Za poštou" - práce [44190.34]
29.09.2017 -Z- "Krupina - obnova vodovodu" - stavebný dozor [3132.00]
29.09.2017 -Z- "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie [2000.00]
29.09.2017 -Z- "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec odkanalizovanie" - zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie [2000.00]
29.09.2017 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie [2000.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.