• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.07.2017 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Astra 1.8 [200.00]
03.07.2017 -Z- Implementácia, kontrola, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2016 - služby konzultanta [4500.00]
03.07.2017 -Z- "Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve" - reklama a propagácia spološnosti [3500.00]
04.07.2017 -F- Faktúry za 06/2017 [0.00]
04.07.2017 -Z- Predaj nákladného skriňového motorového vozidla Iveco 50C13 V [250.00]
04.07.2017 -Z- "Tuhár - vodovod" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
04.07.2017 -Z- "Malý štrbský maratón" - reklama a propagácia spoločnosti 9.7.2017 [150.00]
07.07.2017 -Z- Predaj nepotrebného majetku - Opel Corsa - C 1.0 12V 5DH/M [100.00]
07.07.2017 -Z- Kúpna zmluva na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Dolná Ždaňa [2115.33]
07.07.2017 -Z- Zmluva o zriadeni vecneho bremena na pozemky v k.ú. Halič [84.00]
07.07.2017 -Z- Zmluva o zriadeni vecneho bremena na pozemky v k.ú. Halič [84.00]
10.07.2017 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 3 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37 [0.00]
10.07.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 3 [9885786.84]
10.07.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Stará Halič [2388.00]
10.07.2017 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20 [0.00]
10.07.2017 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - Dodatok č. 3 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/19 [0.00]
11.07.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [49.15]
11.07.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č. 3 [0.00]
11.07.2017 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie na podujatí XVII. konferencie "PITNÁ VODA" v dňoch 19.-21.9.2017 [300.00]
11.07.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" - dodatok č. 3 [0.00]
13.07.2017 -Z- "Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie" - zameranie a vyhotovenie geometrických plánov [1400.00]
13.07.2017 -Z- Predaj používanej a opotrebovanej veci: Peugeot Partner Combi 1.4E - nákladné motorové vozidlo [525.00]
14.07.2017 -Z- "Tuhár vodovod" - postúpenie práv a povinností k projektovej dokumentácii. [0.00]
17.07.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [15.00]
17.07.2017 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla - Tatra UDS 114a [3000.00]
18.07.2017 -Z- Predaj nepotrebného majetku - Príves sklápací BSS PS2 16.12 [662.50]
18.07.2017 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - Badín [680.00]
18.07.2017 -Z- Predaj nepotrebného majetku - Príves sklápací BSS PS2 17.13 [982.50]
19.07.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [49.15]
19.07.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/217/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000 836 [165.00]
19.07.2017 -Z- "Brezno, ŠLN - SO 05.1 verejný vodovod" - zhotovenie diela [6718.21]
19.07.2017 -Z- "Bytový dom - 10 b.j." - kúpa verejného vodovodu HDPE 110x6,6 mm v dĺžke 95,16m v k.ú. Zvolen Podborová [35.00]
20.07.2017 -Z- "Vypracovanie žiadosti o NFP" [79200.00]
20.07.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
20.07.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
24.07.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Halič a v k.ú. Stará Halič [8706.00]
24.07.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Halič a v k.ú. Stará Halič [8706.00]
25.07.2017 -Z- "Jasenie, ÚV, doplnenie technológie" - stavebné práce [270162.30]
25.07.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [155.00]
25.07.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8.mája“ [4280.00]
25.07.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí "Deň obce - Návraty k prameňu" [150.00]
25.07.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [4280.00]
25.07.2017 -Z- "Pohronský Bukovec, rekonštrukcia verejného vodovodu" - stavebné práce [15122.03]
26.07.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [155.00]
26.07.2017 -Z- "Podkonice - rekonštrukcia vodovodu" - stavebné práce [30500.18]
26.07.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [49.15]
26.07.2017 -Z- Kanalizácia - vetva "A" - Kocurany - splašková kanalizácia - vykonávanie dozoru stavby [493.00]
27.07.2017 -Z- Zriadenie časovo neobmedzené právo vecného bremena umiestnenia kanalizačného potrubia DN 300 na pozemku KNC 5033 v rámci investičnej akcie "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [370.00]
30.07.2017 -Z- "Veľké Dravce - verejný vodovod" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
31.07.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16300.00]
31.07.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča" - inžiniersko - projektové činnosti [8975.00]
31.07.2017 -Z- "Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra" - záväzok uzavretia budúcej kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok - verejný vodovod a verejná kanalizácia [35.00]
31.07.2017 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA; časť Banská Bystrica - Malachovská cesta, rekonštrukcia prepojenia" - zhotovenie diela [17994.41]
31.07.2017 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA; časť Banská Bystrica - Malachovská cesta, rekonštrukcia prepojenia" - stavebný dozor [812.00]
31.07.2017 -Z- Prenájom časti nehnuteľnosti - k.ú. Čierny Balog, LV 1059, KNC 2498/8 na dobu určitú [133.00]
31.07.2017 -Z- "Jasenie, ÚV, doplnenie technológie" - stavebný dozor [6496.00]
31.07.2017 -Z- "ÚV Slaská - kalová koncovka" - stavebné práce [86423.85]
31.07.2017 -Z- "Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické prečistenie - II. etapa; časť 02 "strecha a čerpadlo"" - Dodatok č.3 [5110.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.