• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.05.2017 -Z- "B909 rodinný dom PT-BB, Pršianska Terasa - Banská Bystrica" - Nadobudnutie hnuteľného majetku - verejný vodovod v k.ú. Radvaň [35.00]
03.05.2017 -F- Faktúry za 04/2017 [0.00]
09.05.2017 -Z- Reklama a propagácia na Medzinárodnom festivale filmov Ekotopfilm - Envirofilm 2017 [7000.00]
10.05.2017 -Z- "Rimavská Sobora ČOV - manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení" - projektová dokumentácia [5800.00]
10.05.2017 -Z- "Žiar nad Hronom ČOV - manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení" - projektová dokumentácia [5700.00]
10.05.2017 -Z- "Zvolen ČOV - manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení" - vypracovanie projektovej dokumentácie [5450.00]
11.05.2017 -Z- Reklama a propagácia na podujatí " Mičinskô" [150.00]
11.05.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti - k.ú. Málinec, bytová jednotka č. 509, byt č. 8 [9245.05]
11.05.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - verejná kanalizácia, ulica Mládeže, R.Sobota [0.00]
11.05.2017 -Z- Záložné právo na nehnuteľný majetok - k.ú. Málinec, budova č. 509, byt č. 8 [10400.00]
12.05.2017 -Z- "Protipovodňová ochrana objektov" - zameranie skutočného stavu odľahčovacích komôr v meste Banská Bystrica [5850.00]
16.05.2017 -Z- "Prievidza - ČOV, Plynojem a strojovňa plynojemu" - poskytnutie stavebného dozoru [0.00]
18.05.2017 -Z- Zmluva o podmienkach zabezpečenia fyzického vytýčenia infraštruktúry - územie mesta Zvolen [0.00]
22.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena v kú Banská Štiavnica v rámci stavby " Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [305.00]
22.05.2017 -Z- Hrachovo - hydrofórová stanica - vypracovanie prevádzkového poriadku [650.00]
22.05.2017 -Z- "Detva Piešť - odstránenie odtoku z prepadu VDJ na súkromné pozemky" - projektová dokumentácia [3666.00]
23.05.2017 -Z- "Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre rok 2017" [139288.00]
23.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [300.00]
23.05.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [525.80]
24.05.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [140.00]
24.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena v kú Banská Štiavnica v rámci stavby " Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [145.00]
24.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena v kú Banská Štiavnica v rámci stavby " Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [145.00]
25.05.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí " Jánske oslavy" dňa 24.6.2017 [200.00]
26.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [990.00]
26.05.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie vecného bremena s povinnými Miroslav Dubeň a Ing. Ľudmila Dubeňová [335.00]
26.05.2017 -Z- "Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia“ [7564000.00]
26.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [315.00]
26.05.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [320.00]
29.05.2017 -Z- "Brezno - kanalizačné zberače AaH, zrušenie výustí", "Fiľakovo-intenzifikácia a rozšírenie ČOV" a kanaliz. infrašt. v meste Fiľakovo, "Tajov - kanalizácia", "Tisovec-intenzifikácia ČOV" a kanaliz infrašt. v meste Tisovec-Dodatok č.2 k Zmluve 29/2012/PI. [0.00]
29.05.2017 -Z- „Krupina – kanalizácia a ČOV“ - zmluva o zriadení vecného bremena [1041.00]
30.05.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [32.85]
30.05.2017 -Z- Výmena linolea v budove StVS, a.s. - laboratóriu na 2. poschodí [6618.92]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.