• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.04.2017 -Z- Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2016 - výtvarno-grafické spracovanie [2950.00]
03.04.2017 -Z- Kúpa pozemkov - k.ú. Badín - Vodojem 4, Horný vodojem [440.00]
03.04.2017 -Z- Zmluva o právnej pomoci - riešenie majetkovoprávneho vysporiadania na technickom odbore StVS, a.s. [1300.00]
03.04.2017 -Z- "Rekonštrukcia pánskeho WC - 1. poschodie AB StVS, a.s." - práce [10733.00]
05.04.2017 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA; časť Banská Bystrica - Malachovská cesta, rekonštrukcia prepojenia" [2200.00]
05.04.2017 -F- Faktúry za 03/2017 [0.00]
06.04.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [195.00]
10.04.2017 -Z- "Badín - zokruhovanie verejného vodovodu" - projektová dokumentácia [7993.00]
10.04.2017 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácia spoločnosti na 18. ročníku Čipkárskeho dňa. [300.00]
10.04.2017 -Z- Propagácia mena spoločnosti na podujatí " Dni mesta Brezno" [300.00]
10.04.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí DUKLA CUP pre deti kategórie U10 v obci Priechod [300.00]
12.04.2017 -Z- Predaj zariadenia - Hydročistič Sigma kanalizačný [100.00]
19.04.2017 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie spoločnosti na podujatí "Hiadlovský Krumplovník" [100.00]
20.04.2017 -Z- Propagácia mena spoločnosti na podujatí Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike a podpora podujatia [5000.00]
24.04.2017 -Z- "Handlová - vodojem škola, rekonštrukcia potrubia" Vypracovanie projektovej dokumentácie [2910.00]
24.04.2017 -Z- "Handlová - Ul. 29. augusta, rekonštrukcia vodovodu" Vypracovanie projektovej dokumentácie [2670.00]
24.04.2017 -Z- "Poltár, ul. Karpatská, rozšírenie vodovodu" - vypracovanie projektovej dokumentácie [6760.00]
24.04.2017 -Z- "Vlkanová - kanalizácia" - vypracovanie stavebného zámeru [3672.00]
25.04.2017 -Z- "Sarvaška - Nad kasárňami - sektor B, Inžinierska príprava územia pre IBV - predaj nehnuteľnosti [6900.00]
26.04.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - „Hlinické Pohronie, zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča“ [1235.04]
27.04.2017 -Z- Kúpa pozemkov v rámci stavby „Kokava nad Rimavicou – kanalizácia a ČOV“ [315.00]
27.04.2017 -Z- Kúpa pozemkov v rámci stavby „Kokava nad Rimavicou – kanalizácia a ČOV“ [375.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.