• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.03.2017 -F- Faktúry za 02/2017 [0.00]
01.03.2017 -Z- Nájom bytu, Bytová jednotka č. 509, k.ú. Málinec, byt č. 1 [80.00]
01.03.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/191/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom- kanalizácia a ČOV - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [602.50]
03.03.2017 -Z- Prenájom nehnuteľnosti "Vodovod Malá Čajomija" [20.00]
08.03.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/170/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000 836 [47.00]
10.03.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti k.ú. Málinec [9018.18]
13.03.2017 -Z- Predaj Motorového vozidla Opel Astra [3100.00]
13.03.2017 -Z- "Oplotenie vodárenských objektov - Tajov DVZ - prameň č.5" - demontáž starého a montáž nového oplotenia [12809.34]
14.03.2017 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti k.ú. Málinec [0.00]
14.03.2017 -Z- predaj nehnuteľnosti k.ú. Málinec - bytová jednotka 509, byt č. 5 [9259.92]
14.03.2017 -Z- Prenájom automatov v areáli StVS, a.s. [300.00]
15.03.2017 -Z- MPV vodárenských objektov v Banskej Bystrici - Badín, LV č. 999, k.ú Badín [57.50]
16.03.2017 -Z- "Dudince, ČOV - rekonštrukcia" - vypracovanie projektovej dokumentácie [29800.00]
20.03.2017 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodných zdrojov a vodárenských zariadení v okrese Prievidza a Veľký Krtíš" - zameranie a vyhotovenie geometrických plánov [8200.00]
21.03.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Málinec - bytová jednotka 509, byt č.3 [9359.10]
21.03.2017 -Z- Záložná zmluva k nehnuteľnostiam, k.ú. Málinec - bytová jednotka 509, byt č. 3 [0.00]
22.03.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/182/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000 836 [52.50]
22.03.2017 -Z- "Bacúch, rekonštrukcia verejného vodovodu" stavebný dozor [4205.00]
22.03.2017 -Z- "Bacúch, rekonštrukcia verejného vodovodu" - realizácia stavby [163784.81]
23.03.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Kynceľová [0.00]
23.03.2017 -Z- Reklama a propagácia počas podujatia "Dni obce Medzibrod" [150.00]
23.03.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti, k.ú. Málinec - bytová jednotka 509, byt č. 7 [9018.18]
30.03.2017 -Z- Záložné právo k nehnuteľnosti - k.ú. Málinec, bytová jednotka 509, byt č. 6 [13600.00]
30.03.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti, k.ú. Málinec - bytová jednotka 509, byt č. 6 [9359.10]
31.03.2017 -Z- Nájom bytu v k.ú. Málinec, Bytová jednotka č. B 509 - byt č.2 [80.00]
31.03.2017 -Z- Kolektívna zmluva na rok 2017 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.